دبیرکمیسیون حقوق بشراسلامی رفتارماموران آمریکابامیهمانان ایرانی رامحکوم کرد # تهران، ایرنا: 17 خرداد 1379 برابر با ششم ژوئن 2000 دبیرکمیسیون حقوق بشراسلامی در نامه ای به کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل ، نسبت به رفتارماموران آمریکابا نمایندگان برخی از سازمانهای غیر دولتی زنان ایران اعتراض کرد.
به گزارش روز سه شنبه کمیسیون حقوق بشراسلامی،"محمد حسن ضیایی فر" دراین نامه اورده است که ماموران آمریکایی بارفتار توهین آمیز و غیر انسانی خود با نمایندگان ایرانی ،حتی از امکان تماس با دفتر حفاظت منافع کشور خود محروم کرده اند.
وی افزود:اگر سازمان ملل در قبال اینگونه رفتارهای غیرانسانی از سوی دولت مقر سازمان ملل واکنش مناسب از خود نشان ندهد و حداقل از حقوق خود دفاع نکند صرفنظر از اینکه نقض حقوق بشر بوقوع پیوسته ، بیشترین اسیب به سازمان ملل وفعالیت های ان وارد می شود.
ضیایی فر در این نامه خواستار جلوگیری سازمان ملل از تکرار اینگونه رفتارهای غیر انسانی و جبران خسارات مالی و معنوی به هیات ایرانی شد.
7 تن از اعضای سازمان های غیردولتی ایران اعزامی به اجلاس زنان 2000 سازمان ملل ، جمعه شب گذشته در اعتراض به انگشت نگاری در فرودگاه نیویورک از ورود به آمریکا خودداری کردند.
این اجلاس روز دوشنبه در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک گشایش یافت.