سخنان نماینده ایران در سازمان ملل درباره گزارش هزاره دبیر کل # سازمان ملل، ایرنا: پنجم خرداد 1379 برابر با 25 مه 2000 آقای "نژاد حسینیان" نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد سه شنبه شب در جلسه مجمع عمومی برای بررسی گزارش " هزاره " دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد: مفهوم گفت وگو میان تمدن ها بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف سازمان ملل جهت رسیدن به جامعه ای انسانی و متنوع است .
وی ترغیب چنین گفت وگویی را در عصری که فرآیند " جهانی شدن " خطر تحمیل " تک فرهنگی " را پیش روی بشریت قرار داده ، ضروری دانست .
وی افزود: ما همانند دبیر کل براین باوریم که اکنون امکانات و فرصت های عصر " جهانی شدن " بگونه ای نابرابر در میان اعضای جامعه بین المللی توزیع شده است و از این بابت نگرانیم .
وی گفت: چالش های کنونی و آتی در جهان ، همانگونه که دبیر کل نیز بدان اشاره کرده است، ضرورت "زمامداری بهینه" را در سطح ملی و بین المللی ایجاب می کند .
وی برخی از عناصر این نوع زمامداری در سطح ملی را حکومت قانون ، پاسخگویی حکومت و توجه به حقوق انسانی دانست .
وی زمامداری بهینه در سطح بین المللی را در سه بعد نظری ، ساختاری و پایبندی اعضای جامعه بین المللی به تعهداتشان بررسی کرده و در بعد نظری همکاری در ساخت هنجارهای نشات گرفته از نظام های ارزشی موجود و میراث فرهنگی کشورها را لازم دانست .
وی در بعد ساختاری تنها آن دسته از نهادها و ساختارهای بین المللی را موفق و ماندگار دانست که بر پایه اصولی چون عدالت ، انصاف ، حکومت قانون و عدم تبعیض بنا شده باشند .
در این راستا، وی ساختار کنونی نظام بین الملل را ساختاری دو قطبی توصیف کرد که یک قطب آن اقلیتی اندک اند که بخش عمده ثروت جهان را در چنک خود دارند و دیگر سوی آن اکثریت مردم جهان اند که بهره ای اندک از زندگی خود دارند لذا ، وی تغییری بنیادین این ساختار را بسیار ضروری دانست .
وی بعد دیگر "به زمامداری" در سطح بین المللی را پایبندی اعضای جامعه بین المللی به اصول و قوانین موجود بین المللی دانست .
نماینده ایران سپس به موضوع تقویت نقش و جایگاه سازمان ملل در قرن بیست و یکم پرداخت و آن را در درجه اول منوط به حسن نیت و پایبندی اعضای این سازمان به اصول و اهداف منشور ملل متحد دانست .
وی وجود یک سازمان ملل قوی را تنها نهاد مطلوب بین المللی دانست که می تواند برای پیشگیری از بحران های بین المللی کاربرد داشته باشد .
وی افزود : در قرن 21 می بایست برای مقابله با ریشه های بحران بین- المللی، به غیر از روش های رایج کنونی در پی ایجاد یک مفهوم نوین " شراکت" بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باشیم . تبیین چنین مفهومی همراه با وجود یک سازمان ملل قوی کار آمدترین ابزار برای مقابله باریشه های بحران های بین المللی است ، بحران هایی که عمدتا در کشورهای فقیر رخ می دهد.
وی افزود : تا پیش از نیل به چنین مفهومی برای مقابله با ریشه های بحران های بین المللی ، هر گونه توسل به زور در نظام بین الملل باید آخرین حربه برای رویارویی با چنین بحرانهایی باشد. چنین اقدامی می بایست مطابق با اصول و اهداف منشور و با مجوز تمام اعضای شورای امنیت انجام گیرد .
وی درپایان آمادگی جمهوری اسلامی ایران رابرای مشارکت فعال در برگزاری اجلاس سران جهان به مناسبت سومین هزاره میلادی اعلام کرد .