# بیروت ، ایرنا: 30 بهمن 1380 برابر با 19 فوریه 2002 شخصیتهای فلسطینی تبار در فلسطین اشغالی، اقدام وزیر کشور اسرائیل، مبنی بر ممنوعیت خروج "رائد صلاح" رییس جنبش اسلامی در مناطق اشغالی سال 1948 (اسراییل ) را محکوم کردند. "رائد صلاح" از برجسته ترین رهبران جنبشهای اسلامی فلسطین در سرزمینهای اشغالی سال 1948 بشمار می رود و فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی او اسرائیل را نگران کرده است. کمیته پیگیری امور شهروندان عرب، در سرزمینهای اشغالی سال 1948 دوشنبه شب با صدور بیانیه ای، این اقدام اسرائیل را محکوم کرده است. این بیانیه، ممنوعیت خروج رائد صلاح را یک "اقدام بی سابقه و خطرناک و ضربه ای به اصول دمکراسی و حقوق بشر" دانسته است. "شوقی الخطیب" رییس کمیته پیگیری امور فلسطینی تبارها، از وزیر کشور اسراییل خواست این تصمیم را لغو کند و با شهروندان " عرب - اسراییل" و رهبران آنان برخورد مناسب داشته باشد. "عزمی بشاره" از نمایندگان فلسطینی تبار مجلس اسراییل (کنست ) و " رافر جرایسه" شهردار شهر فلسطینی نشین ناصره در شمال فلسطین اشغالی تصمیم در مورد ممنوعیت خروج صلاح را محکوم کرده و خواستار لغو آن شدند. "ایلی ایشای" وزیر کشور اسرائیل پیشتر گفته بود که بنا به درخواست سازمان امنیت داخلی "شین بت"، رائد صلاح را ممنوعالخروج کرده است. رائد صلاح، روز یکشنبه به منظور شرکت در یک همایش اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر بود که ماموران امنیتی فرودگاه "بن گوریون" مانع خروج او از فلسطین اشغالی شدند. وی، ممنوعیت خروج خود را تروریسم رسمی خواند و گفت : اسراییلیها اکنون اسلام و فلسطینی تبارها را در آن منطقه هدف قرار داده اند. جمعیت فلسطینی هایی که پس از پیدایش اسرائیل در فلسطین باقی ماندند، حدود یک میلیون و 100 هزار نفر است که دارای 10 کرسی نمایندگی در مجلس (کنست ) هستند. * 811 *