# تهران ، ایرنا: 8بهمن 1380 برابر با 28 ژانویه 2002 " برنامه جهانی غذا "ی سازمان ملل متحد ، همزمان با روز جهانی غذا از همکاری های گمرک ایران در تسهیل ارسال کمک های انسان دوستانه به افغانستان قدردانی کرد. دفتر نمایندگی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در تهران ، با ارسال نامه ای به "مسعود کرباسیان" رییس کل گمرک ایران ، قدرانی این تشکل را از مساعدت ایران در مبادی ورودی و خروجی و فراهم کردن امکانات مناسب برای تسریع در کمک رسانی به افغانستان اعلام کرد. در این نامه تاکید شده است که بدون همکاری های شبانه روزی مسوولان گمرکی ایران، ارسال کمک های انسان دوستانه به کشور افغانستان در زمان جنک میسر نمی شد. برنامه جهانی غذا ، طی سه ماه اخیر به طور همزمان از سه بندر ایران و سایر مبادی منطقه با استفاده از راه های زمینی و خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتقال 82 هزار تن گندم و مقدار زیادی کالا به افغانستان کرده است. برنامه جهانی غذا، به عنوان نمایندگی پیشتاز سازمان ملل متحد در راه مبارزه با گرسنگی در افغانستان، مسئولیت ارسال مواد غذایی به این کشور را به عهده دارد.