# تاشکند، ایرنا: هشتم بهمن 1380 برابر با 28 ژانویه 2002 رییس کمیته دولتی مطبوعات ازبکستان توسعه مناسبات فرهنگی و رسانه ای بین رسانه های جمهوری اسلامی ایران و کشورش را گامی ارزنده در جهت همگرایی بین دو ملت ایران و ازبکستان ارزیابی کرد. "رستم مرادویچ شاه غلامف" در گفت و گویی با "ایرنا" درتاشکند با استقبال از توسعه مناسبات فرهنگی و رسانه ای دو کشور گفت: رسانه های دو کشور مسئولیت خطیری در معرفی مشترکات فرهنگی ، دینی و تاریخی دو ملت بر عهده دارند. به گفته وی، در صورت انجام صحیح این مسئولیت خطیر از سوی رسانه ها، مردم ازبکستان و ایران از استعدادهای بالقوه و مشترکات موجود در جهت حل مشکلات استفاده خواهند کرد. غلامف ، در خصوص انتشار آزاد مطالب سیاسی فرهنگی و اجتماعی در مطبوعات و رسانه های کشورش نیز با رد اتهامات برخی رسانه های کشورهای دیگر گفت: دولت ازبکستان درتلاش برای تنویر افکار عمومی سعی می کند تا از ادامه کار مطبوعات جلوگیری نکند و در این راستا تعداد نشریات آن در طول یک دهه با افزایشی پنجاه درصدی، نسبت به زمان حکومت شوروی به 724 نشریه رسیده است. وی، دراین گفت و گو از تحولات اخیر در جمهوری اسلامی ایران و انجام اصلاحاتی در عرصه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی از سوی آقای خاتمی استقبال کرده و این اقدامات را گام هایی در راستای توسعه مبانی و اصول دمکراسی در کشوری دوست و دارای فرهنک مشترک با مردم ازبکستان یاد کرد. شاه غلامف، همچنین در بحث پیرامون دمکراسی و آزادی الگوهای دمکراتیک غرب را جوابگوی الگوهای زندگی مردم شرق و ازبکستان ندانسته وگفت: جمهوری ازبکستان الگوی دمکراتیک ویژه خود را طراحی و به مرحله اجرا می گذارد و در این راستا "اسلام کریم اف" تلاش خود را در جهت اتخاذ روش های مستقل از غرب برای نیل به جامعه ای مرفه برای مردم ازبکستان متمرکز کرد. وی، توسعه اخیر روابط کشورش با آمریکا و دیگر کشورهای غربی را مبتنی بر نوع دمکراسی ویژه الگوی خاص ازبکستان ارزیابی کرده و گفت: توسعه اخیر روابط فقط در راستای تامین منافع ملی کشور و حفظ ثبات و امنیت در منطقه و کشور صورت گرفته است. شاه غلامف، الگوهای خاص دمکراتیک ازبکستان را که توسط رییس جمهوری این کشور تدوین و به مرحله اجرا گذاشته می شود را تامین کننده منافع اصولی و ملی این کشور ارزیابی کرد و گفت: در نتیجه این اقدامات و جلوگیری از نفوذ برخی عقاید در سیاست ، از خون ریزی های وحشتناک نظیر آنچه که در افغانستان و کشور همسایه تاجیکستان تجربه کرده ایم در ازبکستان جلوگیری شده است. * 811 *