# ماکو ، ایرنا: دوم بهمن 1380 برابر با 22 ژانویه 2002 معاون وزیر نفت ایران در امور گاز ، ارزش سرمایه گذاری انجام شده برای صدور گاز به ترکیه را بالغ بر 1860 میلیون دلار اعلام کرد . "حمدالله محمدنژاد" مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت : این مبلغ از مراحل مربوط به مطالعه، طراحی، احداث خطوط انتقال گاز، ایستگاههای تقویت فشار گاز ، ایستگاه اندازه گیری گاز بازرگان و سایر تاسیسات جانبی طرح ، طبق استانداردهای بین المللی توسط شرکت ملی گاز ایران انجام شده است. وی افزود : ایستگاه اندازه گیری گاز بازرگان ظرفیت اندازه گیری و ارسال روزانه تا 40 میلیون مترمکعب گاز را دارد. به گفته وی ، در این ایستگاه دقیق ترین سیستم اندازه گیری کمی و کیفی گاز برای تعیین ارزش حرارتی و سایر پارامترهای مورد نیاز قرارداد اصلی و موافقتنامه عملیاتی تعبیه شده است و اندازه گیریها به صورت خودکار انجام می شود. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت : این شرکت با درک اهمیت موضوع قرارداد و با احساس مسوولیتی خطیر و با اتکا به تجارب خود برای اجرای طرحهای مرتبط با صادرات گاز طبیعی ، برنامه ریزی دقیق و فشرده ای را انجام داده که حاصل آن ایجاد شرایط لازم جهت تولید و انتقال گاز طبیعی از مبادی تولید به مرز بازرگان است. به گفته محمدنژاد ، افزایش ظرفیت پالایش گاز کشور به میزان 30 میلیون مترمکعب در روز، تکمیل خط لوله 56 اینچ سوم سراسری به طول 820 کیلومتر ، احداث خط لوله 48 اینچ دوم آذربایجان به طول 540 کیلومتر،خط لوله 40 اینچ تبریز به بازرگان به طول 253 کیلومتر، 6 ایستگاه تقویت قشار گاز روی خطوط انتقال گاز و ایجاد ایستگاه اندازه گیری گاز بازرگان به ظرفیت نهایی 40 میلیون مترمکعب در روز از جمله طرحهای اجرا شده برای تحقق امر صادرات گاز به ترکیه است . وی گفت : مدت قرارداد صدور گاز ایران به ترکیه 25 سال است که با صادرات 3 میلیارد مترمکعب در سال شروع و در سال 2007 میلادی این رقم به 10 میلیارد مترمکعب خواهد رسید و تا سال 2026 میلادی ادامه دارد. مدیرعامل شرکت ملی گازایران خاطرنشان کرد : امکان افزایش حجم گاز تحویلی ایران به ترکیه تا سقف 13 میلیارد مترمکعب در سال وجود دارد و این امر منوط به توافق طرفین است. * 812 *