# امان، ایرنا: دوم بهمن 1380 برابر با 22 ژانویه 2002 دکتر " محمد عفاش العدوان " سخنگوی رسمی دولت اردن ، گفت : کشورش از بحرانی شدن اوضاع در صحنه فلسطین همچنان نگران است. العدوان ، روز دوشنبه ، در گفتگو با خبرگزای اردن ، اقدام اسراییل در افزایش حملات به مناطق فلسطینی بویژه اشغال "طولکرم" را تجاوز آشکار علیه حقوق مردم فلسطین دانست. وی افزود : اردن ، این گونه اعمال مخاطره آمیز را جنایت علیه شهروندان و غیرنظامیان و نقض حقوق فلسطینیها دانسته ، آن را محکوم می کند. العدوان گفت : دولت اردن همچنین نسبت به عواقب خطرناک و جبران ناپذیر اقدامات خشونت بار و تصرف سرزمینهای فلسطینی که تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه است ، هشدار می دهد. سخنگوی دولت اردن ، بار دیگر از مجامع بین المللی خواست ، تا هرچه بیشتر به حمایت مردم فلسطین شتافته و از افزایش خونریزی که مسوولیت آن متوجه اقدامات اسراییلیهاست ، در اسرع وقت جلوگیری کنند. وی همچنین از آمریکا خواستار ایفای نقشی فعال در تلاشهای صلح و اعزام فرستاده اش ژنرال " آنتونی زینی " به منطقه برای جلوگیری از افزایش خونریزی و کنترل بحران اوضاع شد. 806