(2) # مشهد ، ایرنا : بیستم آذر 1380 برابر با یازدهم دسامبر 2001 نماینده رهبر انقلاب اسلامی در امور افغانستان دو ویژگی مردم افغانستان را استقلال طلبی ومتعصب بودن دردین اسلام دانست و خاطرنشان کرد : یک بخش از فعالیت آمریکا ایجاد یک تلویزیون منطقه ای است که زمینه های آن را مهیا می کند. وی درخصوص بازگشت علمای افغانی مقیم ایران گفت: هنوز چون آینده افغانستان در ابهام است افراد می ترسند وارد افغانستان شوند و هنوز بعضی مناطق امنیت لازم را ندارند و می ترسند ناامنی برخی مناطق به مناطق دیگر هم تسری پیدا کند و به همین دلیل رفتن ها با کندی صورت می گیرد. ابراهیمی گفت: علمای افغانستان باید پس از ورود به کشورشان مدارس و مساجد را فعال کرده ارتباط خوبی با مردم برقرار کنند و در زمینه های مختلف ، حتی مسایل مادی هم به مردم سرویس دهی و کمک لازم را انجام دهند. وی گفت : افغانستان تحصیلکرده و علمای زیادی در خارج کشور دارد ، حوزه علمیه سوریه توسط علمای افغان اداره می شود و بسیاری که در مشهد و قم سایر شهرهای ایران زندگی می کنند، اگر اینها وارد افغانستان شوند می توانند تحولی در مردم ایجاد کنند که راه را برنفوذ بیگانگان می بندد. او در مورد تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز گفت : باید در افغانستان مساجد وحوزه های علمیه فعال شود ، مدارس کلاسیک نیز به شکل واقعی خود بازگشایی گردند و در این زمینه می توانیم کمک های لازم راداشته باشیم. ابراهیمی افزود: حتی معتقدیم که باید کمک رسانی از پایگاههای فرهنگی و مردمی مثل مساجد و حوزه های علمیه صورت بگیرد که موجب جذب مردم به این مراکز گردد و انتظار مردم از مراکز دینی که دارای قداست هستند ، برآورده شود و در این زمینه هم تلاش خواهیم کرد . وی تصریح کرد: با بعضی ارگانها نیز در تماس هستیم که در آینده در تمام زمینه ها به مردم افغانستان کمک شود و این کمک از طریق علما ، تحصیلکردگان و روشنفکران خوش فکر افغانستان و با همکاری بزرگان مناطق انجام خواهد شد.
ابراهیمی درباره بروز درگیری میان دوشاخه حزب شیعی وحدت اسلامی گفت : البته درخصوص پایان دادن به این درگیریها تلاشهایی صورت گرفته ومی گیرد . وی افزود : ما حتی قبل از اینکه این مسایل پیش بیاید باسران این دو جریان صحبت کردیم و قول گرفته بودیم که درگیر نشوند، امادر داخل افغانستان گاهی رده های پایین تر باهم درگیر می شوند وسران رادرمقابل عملی انجام شده قرارمی دهند. نماینده رهبر انقلاب اسلامی در امور افغانستان افزود: با کمال تاسف این جنگهای داخلی از گذشته های دور بین گروههای شیعی وجود داشته است و هر زمان که یک آشوب و فرصتی پیش می آید آن کینه ها بروز می کند. وی با بیان اینکه برای جلوگیری از بروز هرگونه درگیری از تابستان امسال جلسات متعددی بین مسوولان احزاب شیعی برگزارشد، گفت: شورای ائتلاف مجددا احیاء شد و پس از آن خلیلی ، کاظمی ،عالمی ، بلخی و عرفانی هم حمایت خود را از این شورا اعلام نمودند. ابراهیمی گفت: دراین راستاانتخاباتی برگزارشد و صادقی پروانی به عنوان رییس از شاخه خلیلی و هادی از حرکت اسلامی ومرتضوی از حزب وحدت شاخه اکبری به عنوان معاونان انتخاب شدند. وی گفت : از جمله تلاشهای این شورا این بود که آنها از آن به بعد علیه همدیگر در مطبوعاتشان چیزی ننوشتند و حداقل درایران باهم درگیری نداشتند.
او گفت : صلاح و مصلحت احزاب شیعی در اتحاد آنها است و همین سهمی هم که دردولت دارند ناشی ازاتحاد آنها بوده است درحالی که طی سالهای قبل حتی جبهه متحد برای آنها این مقدار سهم قابل نبود . وی درخصوص کمک رسانی به مناطق مرکزی افغانستان که اکثرا شیعه نشین هستند نیز گفت : تلاش همواره براین بوده که به همه مردم افغانستان کمک رسانی شود ، ولی چون به شیعیان از جای دیگری کمک نمی رسد، ایران باید کمک بیشتری داشته باشد . ابراهیمی افزود: شیعیان افغانستان در واقع فقیرترین مردم این کشور هستند و چون در مرکز افغانستان قرار دارند کمک های بین المللی هم به آنها نمی رسد. وی گفت : ما کمکهای زیادی می فرستیم اما هیچ گزارشی از اینکه این کمکها به هزاره جات یا بامیان رسیده باشد، دریافت نمی کنیم، کمکها به کابل وهرات می رود امابه دلیل برخی مشکلات و جاده های نامطلوب به این مناطق نمی رسد لذا می طلبد که ایران نگاه ویژه ای به این مناطق داشته باشد. وی موضعگیری رهبر انقلاب اسلامی را راهگشای مساله افغانستان دانست و افزود: تا قبل از سخنرانی و موضعگیری ایشان سخن از آمریکا و ائتلاف ضد تروریستی بود اما بعداز فرمایشات مقام معظم رهبری بود که بحث سازمان ملل و دخالت آنها در مساله افغانستان از سوی تمام کشورهای دنیا و مجامع رسمی بین المللی مطرح شد. وی گفت: اگر با دخالت سازمان ملل کنفرانس بن هم تشکیل شد ونتایجی داد از برکات رهنمودهای مقام معظم رهبری است . * 814 *