# سازمان ملل، ایرنا: 24 آبان 1380 برابر با 15 نوامبر 2001 "حسن ویراجودا " وزیر امور خارجه اندونزی روز پنجشنبه در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل، نسبت به کشتار مردم فلسطین هشدار داد. وزیر امور خارجه اندونزی در پنجاه و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: " در خاورمیانه حتی با وجود عقب نشینی اسرائیل از بخشهایی از فلسطین، کشتن مردم بیگناه فلسطین ادامه دارد، تا آنجا که حقوق تفکیک ناپذیرمردم فلسطین نقض می شود و هیچ صلح پایداری در این منطقه نمی تواند باشد." وی، تروریسم بین المللی را خطری برای تمدن بشری خواند و گفت: "بهترین راه برای مبارزه با تروریسم بین المللی باید براساس منشور ملل متحد و دسته جمعی باشد." وی، در ادامه سخنان خود به کشته و مجروح شدن و بی خانمانی میلیونها نفر از مردم جهان بر اثر استفاده از سلاحهای متعارف اشاره کرد. "ویراجودا" از مصوبه شورای امنیت در مورد یک دولت انتقالی فراگیر، چند قومیتی در افغانستان حمایت کرد و آمادگی این کشور را برای مشارکت در عملیات نیروهای حافظ صلح سازمان ملل برای حمایت از صلح در این کشور حمایت کرد. * 817 * / * 816 *