# بیروت ، ایرنا: 24 آبان 1380 برابر با 15 نوامبر 2001 "الیاس مطران" حقوقدان لبنانی و عضو " کنگره قومی اسلامی " اظهارات "محمد خاتمی" رییس جمهوری ایران در پنجاه و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل را سازنده خواند. وی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا در بیروت با تاکید بر اینکه آمریکا با ارایه مفاهیم نادرست از تروریزم در صدد است دامنه سلطه و سیاست برتری ـ جویی خود را بر جهان بگستراند، گفت : خاتمی با بیانات خود در سازمان ملل مسایل را برای افکار عمومی روشن کرد. مطران افزود: خاتمی بر لزوم همدلی با انسانهای درد کشیده و ستمدیده در فلسطین ، افغانستان تا نیویورک و واشنگتن تاکید کرد و با این جمله به درد و رنج ملتهای جهان که در معرض انواع تروریزم رسمی و سازمان یافته قرار دارند، انگشت گذاشت. حقوقدان لبنانی تاکید کرد: رییس جمهوری اسلامی ایران با تشریح دردها و رنج های ملتهای فلسطین و افغانستان، جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و اعمال تروریزم رسمی آمریکا در افغانستان و سایر کشورهای جهان را بیان کرد.
وی افزود: مفهوم تروریزم نزد ما با آمریکا فرق می کند و ما هرگونه تجاوز به حقوق دیگران، اشغال سرزمینها و بهره برداری از منابع ثروت دیگران و دخالت در امور کشورها را عین تروریزم می دانیم". وی در تعریف مفهوم تروریزم اضافه کرد: هنگامی که یک قدرتمند، منابع نفت دیگران را کنترل و در همه مسایل دخالت می کند، به فتنه و اختلاف بین کشورها و ملتها دامن می زند و در تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی و بازرگانی میان کشورهای مختلف دخالت می کند، این عین تروریزم است". "الیاس مطران" با اشاره به تلاشهای بین المللی برای اقدام هماهنک در زمینه مبارزه با تروریزم گفت: ما باید هوشیار باشیم تا در بررسی مفهوم تروریزم، در دامی که آمریکا گسترانده است، گرفتار نشویم. وی تاکید کرد: قرارداد 1949 ژنو، مقاومت با تروریزم و اشغالگری را حق مشروع ملتها دانسته است و سرکوب، استعمار، اشغال سرزمین دیگران و آواره کردن ملتی از سرزمین خود، مفاهیم بارز تروریزم را تشکیل می دهد". عضو کنگره قومی اسلامی لبنان درباره دلایل تصویب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل در 28 سپتامبر 2001 و اجرای فوری آن ، در حالیکه تاکنون بسیاری از قطعنامه های این شورا به اجرا درنیامده است، گفت: آمریکا با سلطه ای که بر این نهاد بین المللی دارد با صدور چنین قطعنامه ای می کوشد نظام سلطه خود را بر سایر مناطق جهان بگستراند". وی معتقد است که قطعنامه 1373 در ادامه طرح جهانی سازی و نظم نوین جهانی است که "جورج بوش" اول در جریان جنک دوم خلیج فارس و فروپاشی شوروی آغازگر آن بوده و اکنون پسرش با قطعنامه مزبور می کوشد به بهانه مبارزه با تروریزم در افغانستان به کشورهای آسیایی میانه دست درازی کند. "الیاس مطران" قطعنامه 1373 شورای امنیت را ظالمانه و نشات گرفته از اهداف استعماری جدید و نظام سلطه بر کشورها و خلقهای جهان خواند و گفت ، این قطعنامه به سیادت ، حاکمیت و استقلال کشورها ضربه می زند و آمریکا بر بنیاد آن از کشورهای مختلف درباره شهروندانشان اطلاعات مطالبه می کند". پس از صدور این قطعنامه، آمریکا فهرستهایی را برای کشورهای مختلف ارسال کرد و از آنها خواست هویت برخی اتباع خود را روشن کنند که آیا از تروریزم پشتیبانی می کنند یا نه. "الیاس مطران" خاطر نشان کرد: آمریکا و رژیم نژادپرست اسراییل هرگز به اجرای قطعنامه 425 درباره جنوب لبنان تن ندادند و این رزمندگان مقاومت بودند که با آزادی جنوب اجرای قطعنامه مزبور را بر اسراییل تحمیل کردند".
وی با اشاره به اینکه هزاران نفری که در تابستان سال گذشته در مخالفت با اجلاس سران کشورهای صنعتی در "جنوا"ی ایتالیا تظاهرات برپا کردند عرب و مسلمان نبودند، گفت: همه این افراد از کشورهای غربی و با هدف ابراز خشم به سیاستهای آمریکا در جنوا گردهم آمده بودند." "الیاس مطران" با تاکید بر اینکه جهانیان ، جنایات آمریکا در ویتنام، پاناما و سایر مناطق مختلف جهان را فراموش نمی کنند و نفرت و انزجار از سیاست های واشنگتن به ملتهای مسلمان و عرب محدود نیست، افزود: آنگونه که جورج بوش از آغاز جنک جدید صلیبی سخن گفت اکنون پیامدهای گفته او را در تعقیب مسلمانان و اعراب در کشورهای مختلف غرب شاهد هستیم. * 818 * / * 813 *