# بیروت ، ایرنا: هفتم آبان 1380 برابر با 29 اکتبر 2001 یک کارشناس فلسطینی گفت: انتفاضه، دانشگاه انسان ساز و پاسخگوی نیازهای جامعه پویا و در حال مبارزه است و در آن مشق پایداری، رویارویی با ماشین جنگی صهیونیستی و تامین نیازهای روزمره درمانی، غذایی و آموزشی جامعه فلسطینی داده می شود. "صقرابو فخر" کارشناس مرکز مطالعات فلسطینی در لبنان و دبیر صفحه سیاسی روزنامه "السفیر" روز دوشنبه درگفت وگو باخبرنگارایرنا در بیروت به تشریح اهداف رییس جمهوری آمریکا از طرح تاسیس دولت فلسطینی، موقعیت سیاسی یاسر عرفات رییس تشکیلات خودگردان در داخل و خارج فلسطین و اهداف شارون ازاشغال اخیر چند شهر فلسطینی پرداخت. وی با اشاره به طرح جدید واشنگتن برای مساله فلسطین که تاکنون محتوا و ابعاد آن به درستی روشن نشده است، گفت: این موضعگیری اخیر آمریکا که مورد موافقت دولت انگلیس نیز قرار گرفت با هدف جلب کشورهای عربی و اسلامی در پیکار آمریکا بر ضد افغانستان است. وی ادامه داد: واشنگتن همچنین به خاطر شرایط پیچیده منطقه، دست به ابتکار عملی جدید در مورد فلسطین زد تا راه برای ازسرگیری مجدد مذاکرات سیاسی میان صهیونیستها و فلسطینی ها هموار کند. ابوفخر با اشاره به وضعیت سیاسی کنونی عرفات در داخل و خارج فلسطین اشغالی اظهار داشت: بیشتر گروهها و جریانهای سیاسی در داخل با عرفات همسو و همصدا نیستند و مشاهده می شود که هرگاه تشکیلات خودگردان در پی برداشتن گامی به سوی مذاکرات با مقامهای صهیونیستی است، گروههایی چون حماس، جهاد و حتی فتح دست به عملیاتی برضد صهیونیستها می زنند تا عرفات وتشکیلات خودگردان را در شرایط دشوار قرار دهند. این نویسنده با اشاره به هلاکت "رهاویم زئیفی" وزیر جهانگردی رژیم صهیونیستی توسط مبارزان فلسطینی در چند روز گذشته، گفت: تشکیلات فلسطینی با احساس نگرانی شدید از این اقدام، اعلام کرد، هر جریانی که به آتش بس اتخاذ شده گردن ننهد غیرقانونی است و اعضای آن بازداشت خواهند شد. این کارشناس فلسطینی افزود، تردیدی نیست که کشتن زئیفی با هدف مقابله با موج سرکوب مستمر صهیونیستها صورت گرفت و رژیم صهیونیستی نیز در خلال 10 روز اخیر بیش از 60 تن از موثرترین کادرهای فعال انتفاضه را شهید و دهها تن دیگر را زخمی کرد و این روند خونبار را همچنان ادامه می دهد. وی اظهار عقیده کرد: یکی از مشکلات موجود میان گروههای فعال در داخل نداشتن دورنما برای آینده و فقدان برنامه منسجم سیاسی است. برای نمونه سازمان فتح تنها اهداف نظامی اسراییل در مناطق 1967 را نشانه می گیرد حال آنکه جنبشهای حماس و جهاد اسلامی اهداف صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی سال 1948 را مد نظر دارند. ابوفخر افزود: آنچه که اهمیت دارد این است که هیچیک از این گروهها در طرحهای عملیات نظامی خود، با تشکیلات خودگردان هماهنک و همسو عمل نمی کنند.
این نویسنده فلسطینی در مورد اهداف شارون و رژیم نژادپرست اسراییل در رویارویی با انتفاضه اظهار داشت: شارون به هیچ روی در پی توافق سیاسی با فلسطینی ها نیست بلکه تنها در پی دستیابی به توافقهای امنیتی محدود و موضعی است. به عبارت دیگر هر گاه در نقطه ای مشکلی بوجود آید خواهان تشکیل نشست مشترک میان مقامهای این رژیم و تشکیلات فلسطینی برای حل و فصل مساله پیش آمده در همان نقطه است. وی با تاکید بر اینکه اسراییلی ها خواهان اعطای حاکمیت کامل به فلسطینی- ها در سرزمینهایشان نیستند، افزود: بهر روی شارون با دادن شرق بیت المقدس، بازگشت آوارگان فلسطینی، در دست داشتن زمام امور نقاط مرزی و سیطره کامل بر آسمان مناطق فلسطینی توسط تشکیلات خودگردان مخالف است. این کارشناس سیاسی تاکید کرد: شارون به هیچ روی خود را پایبند به پیمان- هایی چون اسلو، تابا و کمپ دیوید نمی داند و خواهان مذاکره با فلسطینی ها بدون هیچ پیش شرط قبلی است. در حالی که وی بر حفظ شهرکهای صهیونیستی در مناطق فلسطینی، اشغال همیشگی بیت المقدس و عدم بازگشت فلسطینی ها به سرزمین- هایشان پافشاری دارد. ابوفخر با اشاره به اینکه شارون از فلسطینی ها می خواهد تا به آتش بس اعلام شده تن دهند و تحت عنوان اعتماد متقابل میان فلسطینی ها و اسراییلی ها که شش ماه به درازا خواهد کشید، از دست زدن به هر عملی که امنیت این رژیم را خدشه دار سازد پرهیز کنند، گفت: این شرط به معنای آنست که فلسطینی ها در مسیری مبهم و تاریک قرار گرفته و هیچ سرانجام روشنی برای خود پیش بینی نمی کنند. این نویسنده فلسطینی در پایان اظهار داشت: شارون پس از به قدرت رسیدن اعلام کرده بود که ظرف 100 روز انتفاضه را متوقف خواهد کرد اما این قیام خونین با گذشت 380 روز همچنان به راه خود ادامه می دهد، زیرا مردم فلسطین دریافتند که برای رهایی از صهیونیستها و تشکیل دولت مستقل فلسطینی راهی جز تداوم انتفاضه وجود ندارد.