# پکن، ایرنا: هفتم آبان 1380 برابر با 29 اکتبر 2001 کمیته امور خارجی کنگره ملی خلق چین، با انتشار بیانیه ای اقدام پارلمان اروپا مبنی بر موافقت با سخنرانی " دالایی لاما " رهبر تبعیدی بوداییان تبت در این پارلمان در هفته گذشته را مورد انتقاد قرار داد. گزارش روز دوشنبه خبرگزاری چینی "شین هوا" حاکی است: کنگره ملی چین در بیانیه ای که یکشنبه شب منتشر شد از اینکه برخی از اعضای پارلمان اروپا به " لاما " اجازه داده اند 24 اکتبر (2 آبان ) در ساختمان پارلمان بر ضــد چین سخنرانی کند و وی نیز با بیان مطالبی دولت چین را مورد حمله قــرار داده، انتقاد کردند. در این بیانیه، این عمل "کاملا از دید پکن اقدامی محکوم" اعلام شده است. بیانیه می افزاید: "سخنرانی دالایی بار دیگر ثابت کرد که وی فقط یک رهبر مذهبی بودایی نیست، بلکه یک مهره سیاسی است که خود را وقف عملیات انشعاب- گرانه کرده و هدفش جداسازی تبت از چین است و چنین اقدام هایی را در همین باره انجام می دهد." در بیانیه آمده است که ""دالایی لاما" هرگز نمی خواهد بپذیرد تبت هم جزیی از چین است. وی همواره از این دم می زند که چین به تبت حمله کرده است و همین نشان می دهد وی به دنبال تجزیه سرزمین مادری (چین ) است." "دالایی" در نطق خود در پارلمان اروپا خواهان برگزاری یک همه پرسی در تبت شده است، در حالی که بنا به این بیانیه ، "هرگز برای آینده تبت چنین کاری که نوعی حرکت جدایی طلبانه است، انجام نخواهد شد." این بیانیه، "دالایی" را "فردی مستبد" معرفی کرده است که "در قرن بیستم اقدامات گوناگونی علیه حقوق بشر در تبت کرده و حقوق تبتی ها را نادیده گرفته است". در بیانیه آمده است که "دولت چین موضعی قاطع درقبال تبت دارد و امیدوار است دالایی دست از اقدام های جدایی طلبانه برداشته و یک میهن پرست واقعی باشد." بیانیه می افزاید: "مراودات بین دالایی و دولت مرکزی چین تاریخ 20 ساله دارد، اما باز هم دالایی به دنبال استقلال تبت است. سخنرانی دالایی در پارلمان اروپا دلیلی بر این مدعاست و اینکه وی هیچ تغییری در رفتار و عملکرد تجزیه طلبانه خود نداده است." بیانیه، موافقت پارلمان اروپا با ایراد نطق دالایی لاما برای روابط چین و اروپا را مضر دانسته و از آنان خواسته است که به تبت سفر کرده و از نزدیک حقایق را مشاهده کنند. رهبر بوداییان تبت پش از شکست شورش های سال های 1950 برضد دولت چین، به "دارماسالا" هند گریخت و حکومت در تبعید خود را در آنجا تشکیل داد. * 818 * / * 816 *