# رم ، ایرنا: 13 مهر 1380 برابر با پنجم اکتبر 2001 گفتگوی تلفنی صبح روز چهارشنبه آقای خاتمی رییس جمهوری اسلامی با پاپ ژان پل دوم رهبر دینی کاتولیکها با وجود دو روز تاخیر، روز جمعه در رسانه های محلی ایتالیا و نزدیک به واتیکان بازتاب گسترده داشت . علت تاخیر در این بازتاب، عدم توجه و پرداخت خبری اداره مطبوعات واتیکان به این واقعه بود اما زمانی که رسانه های محلی به اخبار سایت ایرنا دسترسی یافتند، اداره یادشده آن را تایید کرد اما رسانه های محلی در بازتابهای خود عمدتا به ایرنا بعنوان منبع خبر توجه کردند. روزنامه ایل جورناله روز جمعه با چاپ عکسی از دیدار آقای خاتمی و پاپ در سه سال پیش، و انتخاب عنوان " خاتمی در تماس تلفنی گفت با هم در جهت صلح تلاش کنیم " نوشت با نزدیک شدن حمله نظامی آمریکا فعالیت مخالفان درگیری بین غرب و اسلام و مخالف شروع جنک، افزایش یافته است. نویسنده تحلیل بااشاره به این مکالمه تلفنی افزود واتیکان با توجه خاصی گسترش بحران و آغاز جنک را دنبال می کند و پاپ به تمام اقدامات ممکن دست زده است تا مانع از این شود که واکنش نظامی آمریکا( که وقوع آن نزدیک است ) موجب صدمه زدن به مردم بی گناه افغانستان و تنفر مردم مسلمان علیه غرب بشود. " آندره آ تورنیلی " نوشت خاتمی که در سال 1999 به واتیکان سفر کرد، امیدوار است روابط بین اسلام و مسیحیت بهتر شود به همین دلیل هم به سازمان ملل پیشنهاد انتخاب سالی بعنوان سال بین المللی گفتگوی بین تمدنها ارائه داده بود. وی اضافه کرد گفتگوی تلفنی خاتمی با پاپ نشان می دهد که چگونه بعد از سفر تاریخی وی به واتیکان روابط دو کشور گسترش یافته است. نویسنده ادامه داد در ماههای اخیر نیز ژان لوئی توران وزیر امور خارجه واتیکان و فرانسیس آرینزه رییس مجمع پاپی درامور دیالوک بین ادیان به ایران سفر کردند و با توجه به گسترش این روابط وضعیت اقلیت کوچک مسیحیان در ایران بهتر شد. روزنامه اوونیره ارگان کلیسای کاتولیک ایتالیا نیز با عنوان " خاتمی رییس جمهور ایران با پاپ تماس تلفنی گرفت " نوشت دیروز نیز پاپ در ملاقات با جرج بوش، پدر رییس جمهور کنونی آمریکا، در واتیکان گفت در تاریخ 11 اکتبر در واتیکان برای قربانیان حوادث خونین آمریکا مراسم دعا و نیایش برگزار خواهد شد. روزنامه کوریره دالاسرا نیز در گزارشی باعنوان" خاتمی با پاپ تماس گرفت" از قول منابع واتیکان نوشت پاپ شخصا مسائل اخیر بین الملل را دنبال می کند. این روزنامه افزود پاپ دیروز با جرج بوش رییس جمهور سابق آمریکا ملاقات کرد و روز قبل از آن نیز خاتمی با وی تماس گرفت، خاتمی در سال 1999 به ابتکار خود از واتیکان دیدن کرد. کوریره با اشاره به مکالمه تلفنی خاتمی با پاپ، به اجلاس بین المللی سنت اجیدیو در رم توجه نشان داد و نوشت در این اجلاس محمد سعید نعمانی از اسلام ایران نیز شرکت کرده بود. در پایان این گزارش آمده است خاتمی در مورد حمله نظامی آمریکا مواضعی متضاد داشت، اول اعلام همدردی کرد و بعد اعلام کرد که به آمریکا اجازه نمی دهد تا از فضای ایران جهت حمله نظامی استفاده کند. خبرگزاری ایتالیا (آنسا) نیز پنجشنبه شب با عنوان " خاتمی در تماس تلفنی با پاپ از وی خواست تا مشترکا برای برقراری صلح تلاش کنند " نوشت بحران ناشی از حمله تروریستی به آمریکا موجب اتحادهای غیرمنتظره در جهان شد: خاتمی رییس جمهور ایران به صورت غیرمترقبه ای دیروز صبح با پاپ گفتگویی تلفنی داشت. آنسا افزود خبراین مکالمه تلفنی که توسط ایران و واتیکان اعلام شد، نشان دهنده تمایل رییس جمهوری ایران به تشکیل جبهه ای مشترک با بالاترین مقام کاتولیک جهت جلوگیری از گسترش جنک است. این خبرگزاری با اشاره به سفر رییس جمهور ایران در سال 1999 به واتیکان نوشت وی در این سفر خواهان بهبود روابط بین اسلام و مذهب کاتولیک شده بود.
دیدار مهم خاتمی با پاپ موجب شد تا همکاری بین واتیکان و تهران که از زمان اجلاس سازمان ملل در قاهره در مورد خانواده آغاز شده بود محکم تر شود.
آنسا ادامه داد دو طرف دراجلاس قاهره جبهه مشترکی علیه سیاستهای مخالف جمعیتی که توسط سازمان ملل تصویب شده بود، شکل دادند. از زمان سفر خاتمی به واتیکان روابط دو کشور گسترش یافته است و در ماههای اخیر کشیش ژان لوئی توران وزیر امور خارجه واتیکان و فرانسیس آرینزه رییس ( وزیر ) مجمع پاپی درامور دیالوک بین ادیان به ایران سفر کردند. * 813 *