# ریاض ، ایرنا: 27 مرداد 1380 برابر با 18 اوت 2001 عربستان سعودی،با صدور هفت میلیارد و 800 میلیارد دلار نفت به کره جنوبی در سال میلادی گذشته ، مقام نخست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را در این زمینه به خود اختصاص داد . صادرات نفت عربستان به کره در سال 1999، حدود 5/4 میلیارد دلار بود. روزنامه سعودی "الجزیره" ، روز شنبه نوشت ، به دلیل افزایش قیمت نفت در بازار جهانی ، قیمت نفت صادر شده از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس در سال 2000 حدود 55 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشت . به نوشته این روزنامه ، مجموع نفت صادر شده از کشورهای یاد شده در سال گذشته ، حدود 16 میلیارد دلار بود، که سال پیش آن این مبلغ کمی بیش از 10 میلیاد دلار برآورد شده بود. کشورهای امارات ، کویت ، عمان و قطر به ترتیب در رده های بعدی صادرات نفت به کره جنوبی قراردارند. به نوشته روزنامه الجزیره ، واردات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از کره جنوبی نیز در سال گذشته 8/3 میلیارد دلار بود، که امارات با واردات یک میلیارد و 200 میلیون دلار در رده نخست قرار گرفت . 806