# تهران ، ایرنا: 27 مرداد 1380 برابر با 18 اوت 2001 بازار اوراق بهادار تهران روز شنبه شاهد داد و ستد 932 هزار و 751 سهم از سهام واحدهای تولیدی و صنعتی پذیرفته شده به ارزش بیش از 71 میلیارد و 506 میلیون ریال بود. اسناد مالکیت این تعداد سهام در 3843 نوبت برای 1537 نفرازخریداران تغییر نام یافت. در داد و ستد روز جاری بازار اوراق بهادار تهران ، بهای سهام 48 واحد تولیدی افزایش و ارزش سهام 29 واحد تولیدی دیگر کاهش یافت. شاخص های کل قیمت سهام ، مالی و صنعت به ترتیب به 27/3478 ، 50/8650 و 33/2927 واحد رسید که نسبت به شاخص های کل قیمت سهام ، مالی و صنعت در چهارشنبه گذشته به ترتیب به میزان 82/13 ، 21/55 و 37/9 واحد افزایش نشان می دهد. "شاخص بازده نقدی" و "شاخص قیمت و بازده نقدی" به ترتیب به 71/3167 و 21/6665 واحد رسید که نسبت به شاخص های روز چهارشنبه قبل به ترتیب به میزان 38/0 و 28/27 واحد افزایش یافت. آخرین نرخ خرید و فروش معاملات گواهی سپرده ارزی (دلار) و ( یورو) به ترتیب به 7921 و 7265 ریال رسید که نرخ خرید و فروش معاملات گواهی ( یورو) نستب به چهارشنبه گذشته ، 90 ریال افزایش یافت. * 814 *