# سمنان، ایرنا: 17 مرداد 1380 برابر با هشتم اوت 2001 رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه، خبرنگاران را مبلغ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست. سید "محمود هاشمی شاهرودی" که روز 17 مرداد (هشتم اوت ) همزمان با "روز خبرنگار" به استان سمنان در مرکز ایران سفر کرده است ، بــــه ایرنا گفت: خبرنگاران در ایران نقش مهمی بر عهده دارند. وی اظهار داشت: خبرنگاران باید اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی ایران را به مردم منتقل کنند. رییس قـوه قضاییه ایران افزود: خبرنگاران باید رسالت خود را در انتقال اخبار واقعی به جامعه ، به درستی ایفاء نمایند. رییس قوه قضاییه به اتفاق "اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، چند تن از معاونان این قوه به استان سمنان سفر کرده است. * 818 * / * 816 *