# تهران ، ایرنا: 14 مرداد 1380 برابر با 5 اوت 2001 کابینه اجرایی پروتکل مونترال برای تبدیل صنایع مصرف کننده مواد مخرب لایه ازن مبلغ 7/6 میلیون دلار به ایران اختصاص داد. "فریدون رستمی" مدیر دفتر حفاظت از لایه ازن و نماینده ایران در سی و چهارمین نشست کابینه اجرایی این پروتکل روزیکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ضمن اعلام این خبر ، گفت : این مبلغ برای برای تبدیل 30 واحد تولیدی کشور به صنایع غیر مخرب لایه ازن اختصاص یافته است . وی افزود : 28 واحد از این صنایع که در استانهای تهران ، قزوین ، مازندران ، قم ، خراسان ، یزد ، آذربایجان شرقی و اصفهان قرار دارند، تولیدکننده یخچالهای خانگی ، تجاری ، اسفنج نرم و قطعات اتومبیل می باشند. مدیر دفتر حفاظت از لایه ازن ایران ، خاطر نشان کرد : این طرح با کمک دفتر عمران سازمان ملل متحد،سازمان صنعتی توسعه ملل متحد ،سازمان توسعه کشور آلمان و تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست ایران (دفتر حفاظت از لایه ازن )انجام می گیرد. رستمی در پایان این مصاحبه ، از جمله اهداف این طرحها را مجهز کردن واحدهای تولیدی به فن آوری سازگار با لایه ازن و ارایه آموزش های لازم به کارکنان فنی واحدهای صنعتی مورد اشاره ، ذکر کرد. سی و چهارمین نشست کابینه اجرایی پروتکل مونترال در خصوص مواد مخرب لایه ازن در تیرماه امسال در شهر مونترال کانادا و با شرکت اعضا این پروتکل برگزار شد. در این نشست که به تصویب طرحهای سرمایه گذاری برای تبدیل صنایع مصرف کننده مواد مخرب لایه ازن به فن آوری سازگار با این پدیده انجامید ، مبلغ 47 میلیون دلار برای تبدیل صنایع کشورهای درحال توسعه اختصاص یافت . * 812 *