۱۴ مرداد ۱۳۸۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5603509
۰ نفر
# تهران ایرنا : 14 مرداد 1380 برابر با 5 اوت 2001 گمرک جمهوری اسلامی ایران، کتاب آمار بازرگانی خارجی سال 79 کشور را در دو جلد منتشر کرد که در آنها آمار دقیق و ریز صادرات و واردات ایران در جدول های مختلف ارایه شده است. "محمد عباس زادگان" معاون طرح وبرنامه ریزی گمرک ایران روز یکشنبه در مصاحبه با ایرنا ضمن اعلام این مطلب ،استفاده از این کتاب را برای تعیین سیاست های راهبردی برای توسعه بازرگانی کشور، ضروری خواند. وی گفت: دراین کتاب، جدول مقدار و ارزش درصد واردات و صادرات بر حسب قسمتها و فصلهای تعرفه،کشورهای مبدا و قاره ها مشخص شده و فهرست اقلام عمده واردات و صادرات کشور به ترتیب ارزش و وزن کالاهای وارداتی و صادراتی در یک جدول ویژه منتشر شده است. براساس آمار این جدول ، فرش دستباف، پسته و مغز پسته و گازهای نفتی (پروپان مایع ) در صدر کالاهای صادراتی ایران قرار گرفت و گندم، اجزا و قطعات وسایط نقلیه، برنج و روغن خام مهمترین کالاهای وارداتی ایران در سال گذشته بود. عباس زادگان گفت:براساس امار منتشره در این کتاب، در سال گذشته میزان صادرات کشور 9/11 درصد واردات ، بود و رشد متوسط مبادلات تجاری ایران بعد از پایان بحران شرق آسیا درسال 77 به طور متوسط 5/2 درصد رشد نشان می دهد، این درحالی است که دراین مدت بسیاری از کشورهای درحال رشد با کاهش مبادلات تجاری مواجه بوده اند. به گفته وی، درسال گذشته میزان مبادلات تجاری در سطح جهان حدود 11506 میلیارد دلار بود که سهم ایران از این مقدار به حدود 4/0 درصد رسید. وی گفت:در حال حاضر بیش از سه چهارم تجارت جهانی را محصولات صنعتی و خدمات مهندسی تشکیل می دهد که سهم صادرات صنعتی و خدمات مهندسی ایران در سال گذشته تنها 04/0 کل صادرات این بخش در جهان بود. عباس زادگان گفت: جدول تراز بازرگانی کشورها با ایران نشانگر پایین بودن مبادلات ایران با کشورهای آفریقایی است و لزوم فعالیت بیشتر برای گسترش همکاریها را نشان می دهد. وی گفت:بسیاری از کشورهااز روابط سیاسی خود برای توسعه روابط اقتصادی استفاده می کنند ،اما ایران به رغم گسترش همکاریهای سیاسی با کشورهای آفریقایی،از روابط خوب با این کشورها برای توسعه فعالیت های بازرگانی و اقتصادی استفاده نکرده است. براساس اماراین جدول ،سال گذشته، آلمان ،امارات متحده عربی، فدراسیون روسیه وایتالیا بیشترین کالا را به ایران صادر کردند و کشورهای امارات متحده عربی،آلمان، جمهوری آذربایجان، ایتالیاو چین درصدر کشورهای وارد کننده کالا از ایران قرار گرفتند. به گفته عباس زادگان در این کتاب مقالات تحلیلی در مورد صادرات و واردات ارائه و استفاده گمرک از نظام یارانه ای (نگار) موجب افزایش ضریب دقت در آمار شده است. وی گفت:گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور دسترسی بیشتر مقامات و محققان به امار دقیق بازرگانی خارجی،در این کتاب گروه بندی کالاها را که قبلا بسیار محدود بود به صورت گسترده تعریف وارائه کرده است. * 814 *