# تهران ، ایرنا: 14 مرداد 1380 برابر با 5 اوت 2001 احمد مسجد جامعی، وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی خواستار تشکیل کمیته ای پنج نفره به منظور اجرایی کردن دیدگاههای هنرمندان درباره مسایل روز حوزه فرهنک و هنر شد. وی در نشستی با حضور اعضای شورای عالی خانه هنرمندان، تصریح کرد: تصمیماتی که این کمیته خواهد گرفت ، می تواند مبنای کار فرهنگی و هنری هنرمندان رشته های مختلف باشد. نشست مشترک وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی و هنرمندان روز یکشنبه با محور بررسی مسایل مطرح شده در دیدار هنرمندان با مقام رهبری در خانه هنرمندان برگزار شد. مسجد جامعی پیشنهاد کرد هیات یاد شده با عضویت " مهدی ارگانی " معاون اجتماعی شهرداری تهران، " مرتضی کاظمی " معاون امور هنری و " محمدحسن پزشک " معاون امور سینمایی ارشاد و دو نفر از مسوولان تشکلهای خانه هنرمندان و خانه سینما تشکیل شود. وی افزود: وظیفه این کمیته پیدا کردن راهکارهای اجرایی و تعیین چارچوب مشخص در حوزه فرهنک و هنر است. وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی ، تبیین دیدگاههای مقام معظم رهبری در باره "هنر دینی" را از وظایف دیگر این کمیته پنج نفره برشمرد. مسجد جامعی دیدار هنرمندان با رهبری را با اهمیت توصیف کرد و گفت: در این دیدار هنرمندان به راحتی توانستند مسایل و دغدغه های خود را آنطور که تشخیص دادند با بالاترین مسوول نظام مطرح کنند که این دستاورد مهمی بوده است. وی خاطر نشان کرد: در این گفت وگوهااست که به یک نگاه اصولی و درست در حوزه فرهنک و هنر خواهیم رسید و با گسترش این تعامل و گفت وگو می توانیم از جایگاه و حیثیت هنر در جامعه خود دفاع کنیم. وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی به ضرورت مشارکت و همکاری در حوزه فرهنک و هنر اشاره کرد و افزود: بدون این مشارکت و همدلی نمی توان کارهای بزرک و حتی متوسط را خلق کرد و اصولا " تعامل مناسب " یکی از عوامل خلق آثار ارزشمند به شمار می رود. مسجد جامعی ادامه داد: مشارکت تنها در مرحله اجرا نیست بلکه در سیاستگذاری و برنامه ریزی نیز می توان از آن بهره گرفت و این نشستها و گفت وگوها زمینه آن را فراهم می کند. وی بر ضرورت توجه به مسایل هنرمندان شهرستانی تاکید کرد و گفت: گروههای مختلف فرهنگی و هنری سراسر کشور لازم است در کانون توجه هنرمندان قرار گیرند. مسجد جامعی نقش تبادل و تعامل با اقوام مختلف را در دستیابی به وحدت و قوام هنر ملی موثر خواند. وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی در ادامه این نشست به بحث زیرساختها و سیاستها در حوزه فرهنک و هنر اشاره کرد و گفت:جامعه ما جامعه ای جوان است و در این خصوص نیازمند سرمایه گذاری هستیم.اگر در زیرساختها سرمایه گذاری نکنیم حرکتها به گسترش هنر ملی منجر نمی شود. مسجد جامعی با اشاره به نسبت دولت با جامعه هنری و فرهنگی گفت: باید این نگاه را تعریف کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا " جامعه فرهنگی و هنری ادامه دولت است یااین جامعه شامل گروههای مستقلی است که در فعالیتها مشارکت دارند؟ وی افزود: اینکه انتظار داشته باشیم همه مسایل و مشکلات را دولت حل کند با فلسفه مشارکت سازگار نیست و طبیعی است که دولت هم توان رفع همه مشکلات را ندارد. به گفته مسجد جامعی بسیاری از مشکلات حوزه فرهنک و هنر را می توان با تعامل و نشست با سایر سازمانها و نهادها برطرف کرد. * 803 *