# کویت ، ایرنا 28 خرداد 1380 برابر با 18 ژوئن 2001 یک شرکت انگلیسی اعلام کرد: مجموعه یی ازشرکت های انگلیسی، ایرانی، کویتی ، ژاپنی و اروپایی در یک کنسرسیوم بزرک ، طرح انتقال آب سد کرخه ایران به کویت را اجرا خواهند کرد. روزنامه کویتی"القبس" در شماره روز دوشنبه به نقل از اطلاعیه شرکت "گلف یوتیلیتیز" که مقرش در لندن است ، نوشت : طرف کویتی هم اکنون درصدد تشکیل یک کمیته پیگیری و برقراری تماس با این شرکت برای مهیا کردن اسناد تفصیلی طرح است. شرکت انگلیسی اعلام کرده است که تیم اجرایی این طرح طی دوهفته مشخص خواهد شد. میزان مشارکت و نحوه فعالیت شرکت های متعدد در اجرای این طرح مشخص نشده است. القبس، هزینه این طرح را که قرار است تا سال 2005 میلادی به بهره برداری برسد ، دو میلیارد دلار پیش بینی کرده است. این طرح با کشیده شدن خط لوله یی به قطر 7/2 متر و به طول 330 کیلومتر در داخل خاک ایران و ادامه اش با خط لوله یی به قطر4/1 متر وبه طول210 کیلومتر در داخل آبهای خلیج فارس اجرا می شود. مسوولان اجرای طرح همچنین از امکان افزایش توان انتقال آب تا دو برابر و رساندن آن به بحرین و مناطق شرقی عربستان نیز خبر داده اند.