# اراک ، ایرنا هشتم خرداد 1380 برابر با 29 می2001 دبیرکمیته سیاسی جمعیت موتلفه اسلامی گفت: کشورداری درنظام جمهوری اسلامی مستلزم بینش گسترده حقوق تاریخی و دین شناسی است که توجه به این مهم همراه بااهداف متعالی قانون اساسی باید الگوی دولتمردان برای ساختن جامعه نمونه باشد. حمید رضا ترقی عصر چهارشنبه درجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (مرکز ایران ) افزود : مسوولیت امور اجرایی کشور وظیفه سنگینی است که باید به افراد امین سپرده شود تا جامعه باموانع و گرفتاریها مواجه نشود. وی اظهارداشت: براساس قانون اساسی مردم حق دارند مسوولان کشور را گزینش کنند ، بنابراین ملت باحضور درانتخابات ازاین حق قانونی ، ملی والهی خود دفاع می کنند. ترقی گفت: همانگونه که در قانون اساسی حساسیتهای لازم برای انتخاب رییس جمهوری پیش بینی شده ، مردم نیزباید باکنار گذاشتن تعصبات حزبی و گروهی فرد اصلح را گزینش کنند. وی فضای انتخابات هشتم را عقلانی توصیف کرد و گفت: فضای کنونی انتخابات به دور از تبلیغات احساسی و فشارهای روانی و سیاسی است و صدا و سیمافضای تبلیغاتی مناسب و عادلانه یی را برای نامزدها ایجاد کرده است . وی افزود: همانگونه که نظام باید مسیر تکامل را طی کند نیروهای اداره کننده نظام هم باید در زمینه فکری و اجرایی روز به روز تقویت شوند . * 813 *