است # تهران ، ایرنا: نهم خرداد 1380 برابر با 30 می2001 رییس موسسه حمل ونقل اروپاگفت: خسارت ناشی از وقوع تصادفات رانندگی در ایران سالانه بیش از دو میلیارد دلار می باشد و آمارتصادفات وتلفات حوادث رانندگی دراین کشور در حال حاضرنگران کننده است. به گزارش ششمین کنفرانس مهندسی ترافیک وحمل و نقل ، محمود الکاتب متخصص ایمنی ترافیک و رییس موسسه حمل ونقل اروپا روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تهران گفت: نرخ مرک و میرناشی از تصادفات در ایران ظرف چندسال گذشته از 29 نفر به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه به رقم 32 نفر، درسال گذشته رسیده است درحالی که این رقم برای کشور ترکیه 9/15 نفر می باشد. وی افزود: تصادفات رانندگی در ایران طی سال گذشته 17 هزار کشته و 109 هزار مجروح بجای گذاشته است که این آمار نشانگر افزایش 10 درصدی سالانه می باشد. این متخصص حمل ونقل علت اصلی بالابودن آمارتصادفات درایران را خطای انسانی دانست و افزود: چگونگی استفاده از خودروها و نیز وضعیت شبکه راه های ایران از دیگر عوامل وقوع حوادث رانندگی است. الکاتب در پایان گفت: در خاورمیانه تنها کشور عراق نسبت به ایران از وضعیت نامناسب تری برخورداراست اما در مقایسه باانگلستان آمار تصادفات در ایران 32 برابرآن کشور می باشد. * 804 *