# تهران، ایرنا: ششم خرداد 1380 برابر با 27 می2001 ایران ....... * هیات منتخب احزاب در ستاد انتخابات مستقر شد (خبرـص1) * خرازی : ملت فلسطین منتظر اقدام عملی جهان اسلام علیه صهیونیستها است (خبرـص1) * مدیر کل سیاسی وزارت کشور : احزاب و گروهها باید با تمام قوا وارد صحنه انتخابات شوند (خبرـص1) * سعید حجاریان : خطر جدی این است که جهت اصلاحات کم شود (خبرـص1) * مسجد جامعی در جمع هنرمندان : سیاست ما پرهیز از تصدی گری دولت در بخش فرهنک است (خبرـص1) * گفت و گو با صاحبنظران درباره نقش مطبوعات در انتخابات (خبرـص1) * خودروهای بالای 30 سال جمع آوری می شوند (خبرـص1) * رژیم صهیونیستی از گاز سمی و اورانیوم علیه فلسطینیها استفاده می کند (خبرـص1) * چانه زنی وحید برای حفظ قدرت در اندونزی (خبرـص1) * /*815 806