# لندن، ایرنا چهارم خرداد 1380 برابر با 25 می2001 یکی از نمایندگان مجلس اعیان بریتانیا گفت : نقش منحصر بفرد انگلیس در ایجاد دولت اسراییل ، موجب شده است تا دولتهای بریتانیایی چشمان خود را در برابر واقعیت های منطقه خاورمیانه ببندند و نتوانند تصمیم بی طرفانه ای اتخاذ کنند. روزنامه "گاردین" چاپ لندن ، روز جمعه به نقل از لرد "اندرو فیلیپ" نوشت : در فوریه 2001 هیاتی از نمایندگان مجلس اعیان انگلیس از کشورهای سوریه و لبنان دیداری داشتند، ما متوجه شدیم که تاچه اندازه مردم کشورهای همجوار اسراییل از آن متنفر هستند. فیلیپ اظهار داشته است ، "اسراییل در حال حاضر به صورتی غیرقانونی 10 برابر بیشتر از مخالفان خود از زور و اسلحه استفاده می کند و اگر چه استفاده از سلاح را به عنوان حفاظت از خود مطرح می سازد، اما به صورت آشکار سالهاست که قطعنامه های 242 و 338 سازمان ملل برای خروج از مناطق اشغالی را نادیده می انگارد". وی در خصوص نقش ضعیف بریتانیا در قبال رفتارهای رژیم اشغالگر قدس افزوده است ، "اسراییل به مثابه یکی از ایالتهای آمریکا عمل می کند که آن کشور نیز بریتانیا را به صورت سک دست آموز بدنبال خود می کشد". نماینده مجلس اعیان انگلیس با اشاره به این نکته که "آرییل شارون" به عنوان کسی که مسوول کشتار صبرا و شتیلا در سال 1982 و یک جنایتکار جنگی می باشد ، در مورد مشاهدات خود از اردوگاههای پناهندگان فلسطینی در سوریه و لبنان نوشته است ، "ما با آوارگانی مواجه شدیم که از سال 1948 که سال تاسیس اسراییل می باشد ، با زور به خارج از سرزمین خود رانده شده اند. این آوارگان از بریتانیا بشدت متنفرند و جالب آنکه سالروز صدور بیانیه بالفور به عنوان روز عزای ملی در اردوگاههای پناهندگان به حساب می آید. فیلیپ معتقد است، "در 12 اردوگاه در لبنان و 10 اردوگاه در سوریه در مجموع 321 هزار فلسطینی ساکن هستند که بطور طبیعی این اردوگاهها محل رشد و پرورش اقدامهای مسلحانه می باشد". وی به نقل از "رفیق حریری" نخست وزیر لبنان نوشته است، دولتهای میزبان این پناهندگان فقط تلاش می کنند بخشی از آلام این مردم را پاسخ دهند ، زیرا در صورت پذیرش کامل آنها ، دولت صهیونیستی مسوولیت خود در قبال پناهندگان فلسطینی را نادیده خواهد گرفت. اندرو فیلیپ با اشاره به نقش گسترده جامعه یهودیان در دولت بریتانیا و پس از ذکر پاره ای از واقعیتهای موجود در بحران خاورمیانه افزوده است ، هم اکنون امنیت منطقه بشدت در معرض تهدید می باشد. خاطر نشان می شود ، بیانیه بالفور (وزیر امور خارجه وقت بریتانیا) در سال 1917 میلادی و در تایید خواسته صهیونیستهای این کشور ، زمینه کوچ یهودیان و تشکیل جامعه ای از آنها در سرزمین فلسطین را فراهم ساخت. * 818 *