۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5594645
۰ نفر
# توکیو ایرنا: 25 اردیبهشت 1380 برابر با 15 می2001 کتاب " گفت وگوی تمدنها" به قلم سیدمحمد خاتمی رییس جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار به زبان ژاپنی منتشر شد. این کتاب 263 صفحه ای که روز سه شنبه وارد بازار کتاب ژاپن شد ،" توسط موسسه انتشاراتی " کیودو نیوز" منتشر شده است . رییس جمهوری اسلامی ایران در مقدمه این کتاب نوشته است که" گفت وگو راه دست یافتن به حقیقت و فهم دیگران است ، از این رو هم در عرصه اندیشه و نظر و هم در گستره جامعه و مناسبات بین المللی معنا و جایگاهی ممتاز دارد" خاتمی افزوده است : گفت وگو ، اگر به معنای گفتن و شنیدن باشد، زبان مشترک پیدا می شود و با زبان مشترک ،اندیشه مشترک رشد می یابد و با اندیشه مشترک تلاش مشترک برای رفع آلام بشری شکل می گیرد. وی تصریح کرد : جامعه مدنی علیرغم تعریفهای متفاوت ، جوهری دارد که در همه تعریفها مشترک است و آن اینکه در جامعه مدنی انسانها حاکم بر سرنوشت خویش اند و قدرت برآمده از مردم است . رییس جمهورایران نوشته است : نهادهای واسطه میان دولت و مردم مانع خود کامگی از یک سو ومانع از هم گسیختگی جامعه ازسوی دیگر می شود و به هرحال جامعه مدنی و گفت وگو با یکدیگر ربط وثیق دارند. خاتمی افزوده است : منطق واندیشه،اساس و ضامن بقای گفت وگو است و نیز احترام متقابل طرفین گفت وگو به یکدیگر دو اصلی است که هر مکتب و آیین معتقد به گفت وگو باید آن را رعایت کند. رییس جمهوری اسلامی ایران در پایان بااستناد به آیه ای ازقران کریم نوشته است که " اسلام - آیین ما، " حکمت " و " مستندات عقلی" را مبنای هر دعوت و گفت وگو می داند. * 814 *