# تهران، ایرنا: 25 اردیبهشت 1380 برابر با 15 می2001 الهه کولایی ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی باانتقاد از اظهارات اخیر آیت ا... محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه که این قوه را "پاسخگوی قوه مقننه تلقی نکرده اند" تصریح کرد: قوه مقننه می تواند در تحقق اصلاحات و بازسازی دستگاه قضایی به رهبری این قوه یاری رساند. کولایی که روز سه شنبه در سخنان پیش ازدستورجلسه علنی مجلس سخن می گفت، افزود: اصول 76، 90 و 160 قانون اساسی به ضرورت و روشنی بحث پاسخگویی قوه قضاییه به قوه مقننه را مورد تاکید قرارداده است . عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد:از آقای شاهرودی که سالها عضو شورای نگهبان بوده اندوصیانت ازقانون اساسی بخشی از وظایفشان بوده ، انتظار می رود بیش از دیگران دغدغه اجرای قانون اساسی را در گفتار و رفتار خود آشکار سازد. وی افزود: این گونه اظهارنظرها می تواند توان مارا در ارائه یک الگوی مردم سالاری دینی به شدت تحت تاثیر قرار دهد. نماینده مردم تهران گفت : با توجه تجربیات انحصاری گذشته ، آنچه که جهان ،بنای قضاوت وارزشیابی خود درخصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد داد نحوه عملکردهای سران قوا و یا درواقع مسوولان و مقامات بلندپایه نظام است . کولایی بااشاره به دگرگون شدن فضای روانی جامعه ایران پس ازدوم خرداد 76 گفت : پس ازاین تحول ،تغییرگفتمان غالب ، حاکمیت و حقوق مردم ، قانون و قانونمداری و تحمل و مدارا و درواقع سعه صدر جایگاه محوری در جامعه ما پیدا کرد. وی افزود : پاسخ رد از سوی مردم به سیاستهایی که تامین منافع آنها را مورد غفلت قرار داده بود، این ضرورت را آشکار می سازد که پس ازاین تحول تامین این منافع باید مورد توجه جدی قرار گیرد. کولایی اظهار داشت :اگردریک برهه اززمان در دو دهه پیش بحث صدور انقلاب اسلامی مطرح بود امروز بحث صدور دموکراسی و مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه و کشورهای همجوار مطرح می باشد. وی ادامه داد:بنابراین اصلاحات و رویکرد مردم در چهارچوب برنامه اصلاحات برای جمهوری اسلامی ایران فرصت عظیم و استثنایی را فراهم آورد تاقابلیت و توان این نظام را برای پاسخگویی به نیازهای مردم ارائه نماید. نماینده مردم تهران گفت:به منظوراستفاده از فرصتهایی که در پرتو عنایت خداوند و حمایت مردم به جمهوری اسلامی ارائه شده ضروری است برنامه اصلاحات را برای تامین خواسته های مردمی که درواقع سرمایه های اصلی این نظام بوده و هستند، ارائه نماییم . پس از سخنان الهه کولایی ، مهدی کروبی ، رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : من درنامه ای به آقای هاشمی شاهرودی نوشتم که بعضی از مسوولان قوه قضاییه همچون آقای مبشری به مجلس بیایند و تذکرات نمایندگان را بشوند و به آنها پاسخ گویند. وی افزود: آقای شاهرودی نیز به دیدن من آمدند و گفتند که یک روابط اینچنینی در میان ما و مجلس شکل گیرد و پس از آن جواب نامه مرا مشروح دادند، اما بنا نبود نامه ما و جواب آن منعکس شود. رییس مجلس با بیان اینکه " من آدمی نیستم که کسی به من زور بگوید و در تمام عمرم نه زیر بار زور رفته ام و نه به کسی زور بگویم " ، خطاب به هیات رییسه مجلس گفت : برای چه نامه شخصی من را دست آقایان می دهید تا در جلسه خوانده شود . وی افزود: من بنا بود جواب حقوقی نامه آقای شاهرودی را مفصل ، قاطع ، محکم و مستدل در چند صفحه بدهم اما دوستانه روزی که قابل باشد اجازه پخش آن را بدهیم . * 803 *