0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ع/ وین، ایرنا: 25 اردیبهشت 1380 برابر با 15 می2001 در اجلاس فدراسیون جهانی انجمن های بهداشت که روز دوشنبه در حاشیه پنجاه و چهارمین نشست سازمان جهانی بهداشت در ژنو آغاز به کار کرد، جمهوری اسلامی ایران برای مدت چهار سال به عضویت هیات اجرائی این فدراسیون انتخاب شد. فدراسیون جهانی انجمن های بهداشت یک سازمان غیردولتی بین المللی است که در زمینه توسعه برنامه های مربوط به سلامت در سطح جهان و تقویت انجمن های بهداشت کشورهای مختلف فعالیت می کند. * 803 *