# تهران ، ایرنا: 25 اردیبهشت 1380 برابر 15 می2001 ایران ورزشی ........... * پورحیدری : جام در دست ماست (خبر-ص1) * زرینچه : گل اول را ما می خوریم (خبر-ص1) * استقلال سرگردان در جده (خبر-ص1) * جوانگرایی وارونه در پاس (خبر-ص1) * درخشان : صحبت نمی کنم ، مگر زور است (خبر-ص1) * بازی تکراری در پرسپولیس (خبر-ص1) * ستار محروم شد(خبر-ص1) 806