۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5593795
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 17 اردیبهشت 1380 برابر با هفتم می2001 اعضای هیات رییسه "خانه احزاب" روز دوشنبه در نخستین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب انتخاب شدند. یکی از اعضای شورای مرکزی خانه احزاب به خبرنگار "ایرنا" گفت: در جلسه شورای مرکزی خانه احزاب آیت ا...سید حسین موسوی تبریزی از مجمع نمایندگان ادوار مجلس به عنوان رییس، محمد رضا راه چمنی از حزب همبستگی ایران اسلامی ، محسن یحیوی از جامعه اسلامی مهندسین به عنوان نواب رییس اول و دوم انتخاب شدند. دراین جلسه همچنین، محمد رضا غفوری فرد از جامعه اسلامی ورزشکاران به عنوان منشی و عباس شیبانی از انجمن اسلامی پزشکان به عنوان خزانه دار هیات اساسنامه "خانه احزاب ایران " اسفند سال قبل با هدف سالم سازی فعالیت های سیاسی درکشور،ارتقاء و گسترش فرهنک حزبی و تقویت روحیه تعاون میان گروههای سیاسی با رای نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی سراسر کشور تصویب شد. مجمع عمومی موسس " خانه احزاب ایران " ،در ان زمان با حضور نماینده 70 حزب و گروه سیاسی ، همچنین اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسی خانه احزاب را انتخاب کرد. در اساسنامه تصویب شده "خانه احزاب ایران" شرط عضویت احزاب دراین تشکل جدید داشتن پروانه فعالیت برای احزاب و گروههایی است که اساسنامه خانه احزاب را پذیرفته باشند. براین اساس،هر حزب و گروه سیاسی تنها یک نماینده در خانه احزاب خواهد داشت و از این حیث احزاب و گروههای سیاسی امتیاز ویژه ای نخواهند داشت . احمد حکیمی پور،اعظم طالقانی،یدالله طاهر نژاد،محمدرضا راه چمنی، سید حسن موسوی تبریزی، حسن غفوری فرد، اسدالله بادامچیان، محسن یحیوی، علی دارابی، جمیله کدیور،عباس شیبانی،حسین کاشفی،مصطفی کواکبیان ، مظاهری و نبی زاده در ماه اسفند به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی "خانه احزاب ایران " انتخاب شدند. این گروه امروز در غیاب خانم اعظم طالقانی هیات رییسه خانه احزاب را انتخاب کردند.