# تهران ایرنا: 10 اردیبهشت 1380 برابر با 30 آوریل 2001 ستاد انتخابات ایران روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه ای رسما زمان و مدت ثبت نام از داوطلبان انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد. براساس این اطلاعیه، ثبت نام از نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری از روز چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه جاری (2 مه ) آغاز و به مدت پنج روز تا پایان وقت اداری روز یکشنبه شانزدهم همین ماه (6 مه ) ادامه خواهد داشت. در این اطلاعیه قید شده است: داوطلبان یا نمایندگان تام الاختیار آنان که کتبا معرفی شده و مدارک شناسایی همراه داشته باشند، به منظوراعلام داوطلبی خود می توانند در مهلت تعیین شده با دردست داشتن اصل شناسنامه و چهار نسخه تصویر تمام صفحات آن و 12 قطعه عکس 6 در 4 جدید به وزارت کشور مراجعه وبا ارایه مدارک یاد شده و تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی و ثبت نام کنند. به موجب ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید از رجال مذهبی - سیاسی ،ایرانی الاصل ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور بوده و همچنین تابعیت کشورجمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. از سوی دیگر این نامزدها با استناد به ماده 59 قانون انتخابات ریاست جمهوری می توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه پرسشنامه اعلام داوطلبی کنند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند. هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 18 خرداد ماه (8 مه ) آینده برگزار می شود. * 811 *