# دوشنبه ، ایرنا: 12 فروردین 1380 برابر با یکم آوریل 2001 مرزبانی روسیه مستقر در تاجیکستان اعلام کرد : تعداد شش گلوله جنگی سلاحهای سنگین روز گذشته / شنبه / از داخل خاک افغانستان به منطقه مرزی تاجیکستان اصابت کرد. " پیاتر گاردینکو " یک سخنگوی مرزبانی روسیه روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت : این گلوله ها در عمق 400 تا 2000 متری قلمرو مرزی تاجیکستان همجوار با افغانستان در منطقه مرزی پاسگاه "مسکو" اصابت کرد و منفجر شد. وی همچنین اعلام کرد اصابت این گلوله ها به قلمرو مرزی تاجیکستان هیچگونه خسارت جانی و مالی بر نداشت. دو روز پیش نیز تعداد هشت گلوله سلاح سنگین از داخل خاک افغانستان به ساحل رودخانه مرزی "پنج" تاجیکستان اصابت کرد. بر اساس گزارش مرزبانی روسیه مستقر در تاجیکستان از ابتدای سال میلادی جاری بیش از 40 گلوله تانک و خمپاره از قلمرو افغانستان به داخل خاک تاجیکستان اصابت نموده است. کارشناسان سیاسی اصابت این گلوله ها را ناشی از درگیریهای نیروهای جبهه متحد شمال افغانستان به فرماندهی "احمد شاه مسعود " با شبه نظامیان طالبان در مناطق شمالی این کشور همجوار با مرز تاجیکستان ارزیابی می کنند.
* 813 *