# میلان ، ایرنا: 29 اسفند 1381 برابر با 20 مارس 2003 صدها تن از صلحطلبان ایتالیایی در مخالفت با جنک یکجانبه واشنگتن علیه بغداد ، امروز پنجشنبه مقابل ساختمان کنسولگری آمریکا در شهر میلان تظاهرات اعتراض آمیز برپا کردند. به گزارش ایرنا، تظاهرکنندگان که بخش عمده ای از آنان را دانشجویان تشکیل می دادند با شعارهای "خجالت بکشید" و "جنک نمی خواهیم" از آمریکا خواستند به تهاجم نظامی خود علیه عراق پایان دهد. مخالفان جنک در تجمع خود مقابل ساختمان کنسولگری آمریکا که بشدت زیر پوشش تدابیر امنیتی قرار دارد، با حمل شعار نوشته و پرچم های صلح خواستار مقابله با جنک طلبی کاخ سفید در عرصه بین المللی شدند. تظاهرکنندگان در ادامه اعتراض خود علیه آمریکا ، با اشغال ایستگاه مرکزی راه آهن شهر میلان از حرکت قطارها جلوگیری کردند که پس از مداخله پلیس محل را ترک نمودند. با وجود مخالفت های جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل، جنک یکجانبه آمریکا علیه عراق بامداد امروز با موشکباران بغداد آغاز شد. * 1476 * 1417