# آنکارا، ایرنا: 29 اسفند 1381 برابر با 20 مارس 2003 حمله نظامی آمریکا به عراق ،روز پنجشنبه با اعتراضات گسترده عمومی ، احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری ترکیه مواجه شد. صدها تن از اعضای گروه مخالفین جنک، امروز در آنکارا بابرپایی تظاهرات گسترده ای ، حمله آمریکا به عراق را محکوم کردند. به گزارش خبرنگار ایرنا، در این تظاهرات که در میدان مرکزی "قیزیل آی" آنکارا برگزار شد، تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای " مردم ترکیه سرباز آمریکا نخواهند شد"، " مردم ترکیه جنک در عراق را محکوم می کند" و "آمریکا از خاورمیانه خارج شو"، اعتراض خود را به حمله آمریکا علیه عراق ابراز کردند. این تظاهرات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، بدون هرگونه درگیری خاتمه یافت. گروهی دیگر از معترضین جنک آمریکا درعراق امروز در مقابل سفارت آمریکا در آنکارا تظاهرات برپا کردند. درجریان این تظاهرات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، تظاهر- کنندگان با سر دادن شعارهای "آمریکا گورت را گم کن" ، " خاورمیانه گورستان آمریکا خواهد شد"، اعتراض خود را به حمله آمریکا اعلام کردند. * 1447 *