# دمشق ، ایرنا: 29 اسفند 1381 برابر با 20 مارس 2003 " فایز ساره " تحلیلگر سوری امور سیاسی و مسایل منطقه روز پنجشنبه گفت: شروع جنک آمریکا علیه عراق با توجه به زمینه سازی و اقدامات سیاسی ونظامی گذشته، مردم در انتظار جنک را وحشت زده نکرد. وی که با خبرنگار ایرنا در دمشق سخن می گفت ، با بیان اینکه دامنه این جنک اگر طولانی شود به دیگر کشورهای منطقه نیز کشیده خواهد شد ، افزود : پیامدهای فاجعه آمیز جنک آمریکا علیه عراق در عرصه های سیاسی ، اقتصادی و حتی فرهنگی ملت ها و دولت های منطقه و جهان را نگران کرده است. ساره در خصوص تاثیرات این جنک بر سوریه گفت : سوریه از ویژگی های خاص سیاسی و اقتصادی در ارتباط با عراق برخوردار است، در زمینه سیاسی، سوریه یک پشتیبان طبیعی و قدرتمند را که از آن بعنوان عمق راهبردی خود یاد می کرد، از دست خواهد داد. به گفته این نویسنده مستقل سوری، سوریه امیدهای زیادی به یک کشور بعثی در شرق خود برای زمان درگیری و منازعاتش با رژیم صهیونیستی که احتمال می رود با سوء استفاده از تحولات کنونی تحرکاتی علیه آن انجام دهد، داشت. وی تاکید کرد :شاید اسراییل از این جنک سوء استفاده کند و به اقدامات انتقام جویانه ای علیه حزب الله در لبنان و یا سوریه دست بزند که قطعا این هم جدای از معادله های بین المللی و طرحهای جنگی آمریکا نخواهد بود و درآن صورت نبرد ابعاد خطرناکتر و وسیع تری به خود خواهد گرفت. ساره افزود:بلحاظ اقتصادی، روابط سوریه و عراق بطور گسترده ای در 5 سال گذشته توسعه یافته بطوری که ارزش مبادلات بازرگانی میان دمشق و بغداداز مرز 2 میلیارد دلار بیشتر شده و ادامه این روند برای اقتصاد سوریه که از رکود بشدت رنج می برد ،بسیار حائز اهمیت و در عین حال خطرناک است. این نویسنده سوری تصریح کرد : اکنون این جنک ، همکاری بوجود آمده میان دو کشور در زمینه های خدماتی ، صنعتی و بازرگانی را از بین خواهد برد و به عبارتی تنها روزنه فراروی اقتصاد سوریه دوباره بسته خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به تحولات کنونی باسرنگونی رژیم عراق ، افسران آمریکایی و یا عراقی های نزدیک به کاخ سفید بر عراق حکومت خواهند کرد و آنها طبیعتا مانع ادامه روابط میان دمشق و بغداد حتی در زمینه اقتصادی خواهند شد. * 1447 *