# رم ، ایرنا: 29 اسفند 1381 برابر با 20 مارس 2003 "پیرو فاسینو" رهبر حزب دمکرات های چپ ایتالیا، جنک یکجانبه آمریکا علیه عراق را یک دیوانگی ، غیرقانونی و نامشروع خواند. رهبر حزب دمکرات های چپ و عضو مجلس نمایندگان ایتالیا روز پنجشنبه بعد از آغاز حمله نظامی آمریکا به عراق ، در شهر رم به خبرنگاران گفت : این جنک خارج از چارچوب مقررات بین المللی آغاز شده و هیچگونه توجیه قانونی ندارد. پیرو فاسینو افزود : این جنک دیوانه سبب افزایش رنج، کشتار مردم و همچنین ایجاد ناامنی در جهان می شود. با وجود مخالفت های جهانی و شورای امنیت سازمان ملل، حمله آمریکا به عراق بامداد امروز با موشکباران این کشور آغاز شود. * 1476 * 192