# دهلی نو، ایرنا: 29 اسفند 1381 برابر با 20 مارس 2003 منابع بلندپایه دولت هند روز پنجشنبه گفتند که آغاز جنک درعراق تدارک نفت این کشور را تحت تاثیر قرار نخواهد داد زیرا شرکت های دولتی هندی برای نیاز مدت دو ماه نفت و فرآورده های نفتی را ذخیره کرده اند. منابع مذکور افزودند که هند با کمبود تدارک نفت مواجه نخواهد شد چون به مقدار کافی نفت و فراورده های نفتی برای نیاز ذخیره شده است. " بی.کی. چاتورویدی"، قائم مقام وزارت نفت و گاز طبیعی هند بلافاصله پس از انتشار خبر آغاز حمله آمریکا به عراق وضعیت ذخایر نفت و فرآورده های نفتی را مورد بررسی قرار داد. منابع هندی با این حال گفتند که" ما در حالت آماده باش قرار گرفته ایم و تحولات در جبهه عراق را از نزدیک بررسی می کنیم." به گفته این منابع ذخیره نفت خام هند اکنون برای نیاز 12 روز آینده موجود است و مقدار نفت خام برای نیاز 11 روز بعد نیز در راه انتقال است. هند حدود 5 درصد از کل نیاز 7/78 میلیون تنی نفت خام خود رااز عراق وارد می کند. 1354 192