داد # تهران ، ایرنا: 29 اسفند 1381 برابر با 20 مارس 2003 به گزارش روز پنجشنبه شبکه تلویزیونی المنار لبنان، ارتش آمریکا عملیات گسترده ای در جنوب افغانستان نزدیک به مرزهای پاکستان انجام داد. 191