# لندن ، ایرنا: 28 اسفند 1381 برابر با 19 مارس 2003 جمعیتی نزدیک به 40 تن متشکل از گروههای اسلامی شیعه و سنی عراقی سه شنبه شب در نشستی در لندن شایعات پخش شده مبنی بر بروز اختلاف بین شیعیان و اهل تسنن عراق بعد از فروپاشی دولت صدام حسین را تکذیب کردند. در این نشست که در محل " بنیاد الخویی " برگزار شد شخصیتهای شیعه مقیم این شهر نظیر سید مجید الخویی رییس این بنیاد، سید بحرالعلوم از شخصیتهای شناخته شده شیعه عراقی، حسن شلامی، اکرم حکیم، سید علاء جوادی و تعدادی از شیوخ عشایر حضور داشتند. نمایندگانی از حزب اسلامی سنی عراق مجموعه ایاد سامرایی ، حزب اسلامی مستقل عراق از مجموعه حازم سامرایی و حزب ترکمن در منطقه کرکوک و شخصیت ـ هایی نظیر دکتر حسین ابراهیم، دکتر اناس شیخ علی نیز از گروههای سنی حاضر در این نشست بودند. دکتر زکی بداوی از مسلمانان صاحب نام اهل تسنن مصری تبار و رییس کالج اسلامی لندن نیز به عنوان شخصیتی مورد اعتماد گروههای اسلامی مستقر در انگلیس در این نشست حضور داشت. شرکت کنندگان در پایان نشست خود بیانیه ای صادر کرده و درآن تاکید نمودند که اهل تسنن و شیعه عراق به هیچ عنوان در وضعیت تخاصمی با یکدیگر بسر نمی برند. در این بیانیه آمده است: آنچه که رژیم بعث حاکم بر عراق در سرکوب مضاعف اقوام شیعه بوجود آورده ناشی از سنی بودن سران این حزب و یا حاکمان عراق نبود. در این نشست چهار نفر شامل دو شخصیت از جامعه شیعیان و دو نفر از اهل تسنن به عنوان اعضای گروه مرکزی انتخاب شدند و مقرر شد تا نشستهای بیشتری را در این رابطه برگزار و فعالیتهایی در راستای جلوگیری از بروز اختلاف نظر بین شیعیان و اهل تسنن در عراق ساماندهی کنند. 195 / 193