۲۸ اسفند ۱۳۸۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5587774
T T
۰ نفر
# کابل، ایرنا: 28 اسفند 1381 برابر با 19 مارس 2003 در اول فروردین ماه سال 1382 دولت افغانستان یک شبکه رادیویی کودان که سراسر این کشور را پوشش خواهد داد راه اندازی می کند. " محمد معصوم استانکزای " وزیر مخابرات افغانستان دراین باره به خبر نگاران گفت : با راه اندازی این شبکه رادیویی امکان ارسال فاکس ، ارتباطات مخابراتی و سایر خدمات اجتماعی در افغانستان تامین خواهد شد. وی خاطر نشان کرد : در زمینه ارتباطات سراسری، در افغانستان کارهای زیادی انجام شده که دست یابی به کد انترنتی ، فعالیت چـهار شرکت پست بین- المللی در افغانستان و راه اندازی کابل نوری از جـمله آنان می باشد. استانکزی افزود: بزودی 21 اداره پست شهر کابل تبدیل به مراکز ارائه خدمات انترنتی می شوند، که زمینه استفاده از انترنت را برای شرکت های داخلی ، خارجی و سایر شهروندان کابل فراهم سازد. وی، یاد آور شد که در حال حاضر افغانستان با یـک صدو 69 کـشور جهان ارتباطات پستی و مخابراتی دارد. پستهای سریع کشور نیز فعال شده است. وزیر مخابرات افغانستان در ادامه گفت: ایجاد یک شبکه کابل نوری که به صـورت حلقوی می تواند تمام کشـور را به هم وصل کند و ارتباطات سراسری را برای تمام مردم افغانستان تامین نماید. وی افزود: بخشهای شرقی کشور افغانستان نیــز با ایجاد یـک شبکه میکروف به مرکز وصل می شود و دولت جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه بین المللی مخابرات در زمینه تکنولوژی اطـلاع رسـانی و ایجاد سیستم تـلفن دیجیتال افغانستان را یاری می کند. 1461 191