# سازمان ملل، ایرنا: 28 اسفند 1381 برابر با 19 مارس 2003 رئیس کمیسیون تشخیص، نظارت و بازرسی سازمان ملل (آنموویک ) با اشاره به خروج بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از عراق و "اختلال در فرآیند بازرسی ها در عراق" گفت، که "لحظه غمگینی برای بازرسی ها در عراق فرارسیده است". دکتر "هانس بلیکس" دیروز (سه شنبه ) در مورد استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی و میکربی افزود: من احتمال استفاده از سلاحهای شیمیایی و میکربی را نمی دهم زیرا افکار عمومی جهان به میزان بسیاری فکر می کنند که زمان برای جنک زود است و در زمینه جنک، شک و تردیدهایی را دارند که در صورت استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی و میکربی، افکار عمومی علیه عراق واکنش نشان خواهد داد. وی در پاسخ به سوالی که برای یک رژیم در حال احتضار، نظر افکار عمومی چندان اهمیتی ندارد، به طعنه گفت که برخی از مردم به اشتهار خود حتی پس از مرک نیز اهمیت می دهند. بلیکس در عین حال گفت که نیروهای عراقی در جنک خود علیه ایران، از سلاحهای شیمیایی استفاده کرده اند. وی گفت: مسدود ساختن بازرسی ها پس از ماهها تلاشهای بازرسی در عراق، کار معقولانه ای نبود. رئیس آنموویک گفت که روابط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در مقایسه با کمیسیون خلع سلاح قبلی سازمان ملل حرفه ای تر شده بود و طرف عراقی همکاری بیشتری نشان می داد، اگرچه گزارش 12 هزار صفحه ای این کشور و نیز ارایه چند صد نام، متقاعدکننده نبود. 1348 / 190