تاکید کردند # تهران ، ایرنا: 25 اسفند 1381 برابر با 16 مارس 2003 رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار رییس جمهوری سوریه بر لزوم ادامه تلاشهای بی وقفه منطقه ای و جهانی برای پیشگیری از بروز جنک تاکید کردند. حضرت آیت الله سید "علی خامنه ای" با استقبال ازهمکاری نزدیک ایران و سوریه درهمه زمینه ها از جمله مسئله عراق ،افزودند :آمریکاییها درصددند با اشغال عراق و تسلط بر چاههای نفت ، کار استعمارگران قرن 18 را در قرن 21 دنبال کنند اما اشغال درازمدت عراق و تحقق اهداف دیرین آمریکا در اوضاع کنونی جهان ، ممکن نیست . ایشان تغییر دادن جغرافیایی سیاسی منطقه را کاری فراتر از توان و امکانات آمریکا برشمردند و خاطرنشان کردند:ممکن است آمریکاییها درکوتاه مدت ، برخی ضررهای و ضربه ها را به منطقه وارد آورند اما مقاومت ملتها در نهایت بزرگترین ضربه را به آمریکا می زند و به فروپاشی ابرقدرتی این کشور منتهی خواهد شد. رهبر معظم انقلاب تهدیدهای آمریکا را متوجه همه کشورهای منطقه از جمله برخی کشورهای عربی خلیج فارس خواندند وخاطرنشان کردند: نقشه آمریکا فراتر از مسئله عراق است و هرکس امروز به آمریکا کمک کند درحقیقت به خود ضربه زده است . ایشان ، وضع اقتصادی و اجتماعی کنونی آمریکا و وجهه بین المللی این کشور را درمقایسه با زمان جنک ویتنام ، ضعیف تر و بدتر ارزیابی کردند و بااشاره به تنفر ملتها وبسیاری ازدولتها از آمریکا افزودند: آمریکایی ها می خواهند باایجاد ترس و وحشت، کشورها وملتها را از مقاومت برحذر دارند اما ایستادگی ملتها ، آنها را درتحقق اهدافشان ناکام خواهد گذاشت. حضرت آیت الله خامنه ای مسئله فلسطین را نیز از مسائل بسیارمهم جهانی برشمردند و باتحسین مقاومت حیرت انگیز ملت فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست تاکیدکردند: مسئله فلسطین نباید درگرد وغبار قضایای عراق کمرنک شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی ، مقاومت فلسطین و لبنان را یک قدرت واقعی و مانعی مهم برسرراه تحقق اهداف آمریکا خواندند وبا تجلیل از مواضع شجاعانه مقامات سوری در مسئله فلسطین افزودند: با استمرار ایستادگی ملت فلسطین ، یقینا روند سقوط اسرائیل نیز آغاز خواهد شد، بنابراین کمک به مردم فلسطین وظیفه همه کشورهای اسلامی است . در این دیدار که آقای خاتمی رییس جمهوری نیز حضور داشت "بشار اسد" رییس جمهوری سوریه اوضاع منطقه را بسیار پیچیده و حساس خواند و بااشاره به دیدگاههای مشترک ایران وسوریه درمورد عراق ، همکاری تنگاتنک و رایزنی فشرده و مستمر دو کشور را خواستار شد. رییس جمهور سوریه ، با اشاره به سخنان صریح مقامات آمریکایی درمورد اهداف دراز مدت این کشور برای مقابله با ملتها وکشورهای استقلال طلب ،گفت: آمریکا درگام اول ، درصدد است یک فرماندار نظامی را بر مردم عراق مسلط کند اما توده های مردم عراق قطعا در برابر اشغالگری مقاومت خواهند کرد و ایستادگی آنها در دراز مدت منجر به فرسودگی و شکست آمریکا خواهد شد. بشار اسد ، تقویت رژیم صهیونیستی و شکست انتفاضه را از دیگر اهداف آمریکا در لشکرکشی به منطقه توصیف کرد و افزود: مقاومت فلسطین ، لبنان و دیگر " ملتها وکشورهای منطقه " در برابر آمریکا ، ویتنام دیگری را برای این کشور رقم خواهد زد.