# تهران، ایرنا: 25 اسفند 1381 برابر با 16 مارس 2003 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران ، گفت: سالانه 300 هزار نفر در ایران می میرند و بیش از 7/3 تا چهار میلیون سال عمر در ایران از بین می رود. به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی وزارت بهداشت ،"مسعود پزشکیان" گفت: بیماریهای قلبی عروقی ، حوادث و سوانح غیرعمدی ، بیماریهای حول تولد، سرطانها، حوادث عمده و بیماریهای تنفسی به ترتیب مهمترین عوامل مرک و میر در ایران محسوب می شوند. وی، از سلامت به عنوان یکی از اساسی ترین و مهمترین مسایل در ایجاد توسعه و عدالت اجتماعی یاد کرد و خواستار افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی ، افزایش همکاری و هماهنگیهای بین بخشی و جلب مشارکت و فعالیت جامعه برای حفظ و ارتقای سلامت در جامعه شد. پزشکیان، همچنین خواستار فراهم آمدن استفاده از امکانات اطلاع رسانی سایر دستگاهها برای آموزش سلامت و ارتقای توانمندیهای مردم در این زمینه شد. 1354