# دمشق ، ایرنا: 16 اسفند 1381 برابر با هفتم مارس 2003 شیخ "احمد کفتارو" مفتی اعظم سوریه روزجمعه در دیدار با "ونلی مکدونال" سر اسقف کلیساهای اسکاتلند که سرگرم دیدار از سوریه اســـت، تاکید کرد که آمریکا باید تسلیم صداهای ضد جنک ملتهای جهان شود. برپایه بیانیه ای که از سوی دفتر مفتی اعظم سوریه در اختیار دفتـر ایرنا در دمشق قرار گرفت، شیخ کفتارو ، "جورج بوش" رییس جمهوری آمریکا را بدلیل در پیش گرفتن سیاستهای جنک افروزی در جهان، بشدت مورد انتقاد و سرزنش قرار داد. وی در این دیدار که در مجمع " ابوالنور " دمشق برگزار شد ، از سراسقف اسکاتلندی این سووال را پرسید که آیا بوش برای آغاز جنک خانمانسوز خود علیه جهان اسلام، نظر مسیحیان را جلب کرده است. شیخ کفتارو همچنین هشدار داد سیاست آمریکا مبنی بر اعلام جنگی همه جانبه علیه کشورهای عربی و جهان اسلام و حمایت آن از تاسیس رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات، قبضه کردن اقتصاد جهان و برقراری امپراتوری استبداد و زور که از سوی همه ادیان آسمانی مطرود است، می باشد. مفتی اعظم سوریه توطئه های غرب علیه ملتهای عرب و مسلمان را که در طول تاریخ منجر به فاجعه های انسانی هولناکی شده است ، تقبیح کرد و گفت: رنج ها و مصیبت های کنونی ملت فلسطین ناشی از توطئه های غرب است. وی، تاکید کرد منطقه ما امروز بجای یک جنک صلیبی جدید به رهبری آمریکا، نیازمند امنیت ، آرامش و سازندگی است. مفتی سوریه از همه شرافتمندان جهان و شخصیتهای مذهبی و سیاسی جهان خواست تا بطوری جدی برای حمایت از صلح و سازندگی در برابر سوداگران جنک ،خون و نفت ایستادگی کنند. برپایه این بیانیه سراسقف کلیساهای اسکاتلند نیز بابیان اینکه مسلمانان و مسیحیان مغرب زمین با برگزاری تظاهرات گسترده مخالفت خودشان را با جنک علیه عراق اعلام کردند ، تاکید نمود که مشکل واقعی خاورمیانه منازعات اعراب و اسرائیل در فلسطین است. مکدونال گفت : تا زمانی که در خصوص مسئله فلسطین راه حل عادلانه ای مطرح و به مرحله اجرا گذاشته نشود ، صلح و آرامش برقرار نخواهد شد. وی، تصریح کرد ما هم در غرب دولتهایمان را برای برقراری صلح و آرامش تشویق می کنیم. مکدونال اظهار داشت : در دیدار باتونی بلر نخست وزیرانگلیس به وی گوشزد کردم که مردم جهان در قبال رنج ها و سختی های ملت عراق نگران هستند. 193 / 195