# تهران ، ایرنا: 30 بهمن 1381 برابر با 19 فوریه 2003 "محسن نوربخش" رییس کل بانک مرکزی گفت: "اسکناس دو هزار تومانی در مرحله طراحی تصویر روی آن قرار دارد که به محض نهایی شدن تصویر، به مرحله چاپ می رسد." نوربخش که روز چهارشنبه پس از جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران سخن می گفت ، در پاسخ به این سوال که "آیا چاپ این اسکناس موجب کاهش ارزش پول نخواهد شد؟" تاکید کرد "با چاپ این اسکناس به هیچ وجه ارزش پول تغییری نخواهد کرد." نوربخش همچنین موضوع تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان را تکذیب کرد. رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که "گفته می شود استیضاح " طهماسب مظاهری " وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل عملکرد بانک مرکزی است، گفت: "این را باید از نمایندگان سوال کنید." نوربخش در پاسخ به این سوال که "بانک مرکزی تا چه حد از حمایت های بانک توسعه اسلامی بطور مستقیم استفاده می کند" ، گفت: "بانک توسعه اسلامی بیشتر در رابطه با فاینانس کردن پروژه هاست که ما نیز در چارچوب عضویت مان در این بانک، تاکنون از منابع آن استفاده کرده ایم." یکی از خبرنگاران با یادآوری صحبت های اخیر رییس کل بانک مرکزی پرسید : " آیا با توجه به وضعیت موجود، امکان تفکیک بازار پول و سرمایه از یکدیگر وجود دارد؟" نوربخش در پاسخ گفت : "متاسفانه سخنان مرا خوب منعکس نکردند. بحث من این بود که بانک های ما در ایران با توجه به این که از عقود اسلامی استفاده می کنند، در بازار سرمایه هم مجبورند فعال باشند. بنابراین ما نمی توانیم تفکیک قاطعانه ای بین بازار پول و سرمایه قائل شویم." وی تصریح کرد : "اگر چنین امری محقق بشود که بانکها فقط در عملیات کوتاه مدت دخالت بکنند ، این امر محروم کردن کشور از منابع است." رئیس کل بانک مرکزی گفت : "تاکید ما بر این است که بانکها همچنان سرمایه گذاری کنند. بنابراین تفکیک بازار پول و سرمایه امکان پذیر نیست." یکی از خبرنگاران در مورد موضوع " خصوصی شدن بانکها به جز بانک ملی" پرسید : " آیا در این مورد طرحی فراهم شده است ؟" نوربخش در پاسخ گفت : "هنوز طرح مشخصی در این مورد ارائه نشده ، بلکه فقط به عنوان یک امکان مطرح شده، اما روی آن کار کارشناسی نشده است." * 1476 * 1417