# تهران ، ایرنا: 30 بهمن 1381 برابر با 19 فوریه 2003 مراسم صدمین سال تولد " صادق هدایت " نویسنده معاصر در سالن اجتماعات خانه هنرمندان ایران در تهران برگزار شد. به گزارش روز چهارشنبه "خانه هنرمندان ایران ، در این مراسم که به کوشش " جهانگیر هدایت " برگزار شد، چند تن از شخصیت های فرهنگی و ادبی کشور حضور داشتند. در این برنامه بزرگداشت ، "محمود دولت آبادی" و "امیرحسن چهلتن" از نویسندگان ادبیات داستانی پیرامون شخصیت ادبی صادق هدایت و نقش وی در عرصه ادبیات معاصر ایران ، سخنرانی کردند. بنابراین گزارش، به مناسبت صدمین سال تولد صادق هدایت ، برنامه های یادبود از جمله در دانشگاه آکسفورد انگلستان و دانشگاه "پورتلند" آمریکا برگزار شده است. صادق هدایت در فروردین 1330 در پاریس درگذشت. از این نویسنده، آثار متعددی در زمینه ادبیات داستانی بر جای مانده که برخی از آنها به چند زبان خارجی ترجمه شده است. * 1476 * 1417