# تهران، ایرنا: 30 بهمن 1381 برابر با 19 فوریه 2003 رییس مرکز مدیریتهای بیماریهای وزارت بهداشت گفت: از ابتدای سال تا اول دیماه امسال 744 نفر ایرانی دچار بیماری ایدز شدند. وی گفت : از ابتدای شروع اپیدمی عفونت ایدز در ایران تا اول دیماه امسال (22 دسامبر) 4 هزار و 424 مورد فرد مبتلا به ایدز ثبت شده و تخمین می زنیم 22 هزار نفر نیز آلوده به این ویروس در کشور وجود داشته باشد. رییس مرکز مدیریتهای بیماریهای وزارت بهداشت در اظهاراتی که " توسعه " روز چهارشنبه به نقل از او منتشر کرد ، گفت: در سال گذشته یک هزار و 298 مورد به ایدز دچار شدند که در سالجاری تاکنون این رقم 744 مورد بوده که تا پایان سال این تعداد افزایش خواهد یافت. وی، با بیان اینکه بیماری رو به افزایش است، تصریح کرد: 95 درصد مبتلایان به ایدز مرد هستند و تنها پنج درصد از آنها را زنان تشکیل می دهند و عمده ترین راه انتقال بیماری ، اعتیاد تزریقی و استفاده از سرنک و سوزن تزریقی آلوده به ویروس اچ آی وی است. 1461 192