# پاریس ، ایرنا: 30 دی 1381 برابر با 20 ژانویه 2003 صادق خرازی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه گفت: در شرایطی که جهان شاهد اضطراب و نگرانی روزافزون است گسترش فرهنک "گفت و گوی تمدن ها" در جهان امری بسیار ضروری است. وی که روز دوشنبه در جریان برگزاری هفته فرهنگی ایران در فرانسه در شهرداری ایسی در حومه غربی پاریس سخن می گفت افزود: برگزاری این هفته فرهنگی تجلی بخش گفتگوی تمدنها و فرهنک ها خواهد بود. خرازی در ادامه ابراز امیدواری کرد که فرهنک گفت وگو، تحمل و مدارا بر فراز همه نابرابریها که تمامی اقوام ، تمدنها و ادیان از آن در رنج هستند مستقر شود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه گفت:جهان ایرانی که از خلیج فارس تا ماوراء النهر و قفقاز گسترده است و جهان "فرانسه زبان" می توانند در گفت و گو و تکثر فرهنگی که لازمه زندگی امروز است سهم مهمی ایفا کنند. وی کشور فرانسه را پشتوانه ای برای غنای فرهنک اروپا دانست و افزود: ادبیات دمکراسی در این کشور متولد شده و فرانسه فراتر از مرزهای جغرافیایی خود تاثیر فراوانی بر کشورهای فرانسه زبان گذاشته است. خرازی افزود:کشور ایران از دیر باز و بویژه دو قرن اخیر یک نوع گفت و گوی عالمانه و روشنفکرانه ای با فرانسه داشته است و امیدواریم که این هفته فرهنگی مشترک سرآغاز خوبی برای برگزاری برنامه های دیگر فرهنگی در فرانسه باشد. هفته فرهنگی ایران در شهر "ایسی" واقع در حومه غربی پاریس روز گذشته طی مراسمی با حضور دهها تن از کارشناسان و مقامات فرهنگی دو کشور آغاز شد. در این هفته فرهنگی هنرهای خطاطی ،نقاشی، عکس ،موسیقی و آثار دیدنی و زیباییهای ایران برای فرانسویان در شهر "ایسی" به نمایش گذاشته می شود. این هفته فرهنگی که به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ایسی برپا شده است تا 25 ژانویه /5 بهمن ماه/ ادامه خواهد داشت. نمایش 10 فیلم کوتاه و هفته فیلم بلند،اجرای موسیقی سنتی ،برپایی نمایشگاهی از هنر کتاب در ایران و نمایشگاه عکس در خصوص تنوع قومی،از جمله برنامه های این هفته فرهنگی است. 190