# قدس ، ایرنا: 30 دی 1381 برابر با 20 ژانویه 2003 یک حقوقدان فلسطینی، شرایط نگهداری "احمد سعدات" دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین را در زندان دولت خودگردان در "اریحا" نامطلوب خواند. "شوقی العیسه" مدیر بخش حقوقی انجمن دفاع از حقوق بشر فلسطین روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در قدس گفت که احمد سعدات در اعتراض به شرایط بد زندان، از 15 تا 17 ژانویه (25 تا 27 دیماه ) اعتصاب غذا کرده بود. وی افزود که ارتباط تلفنی دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین قطع شده و زندانبانان آمریکایی وانگلیسی 24 ساعته مراقب او هستند. العیسه تاکید کرد که زندانبانان آمریکایی و انگلیسی ضمن دخالت در کارهای شخصی احمد سعدات ، هر چند مدت یک بار سلول او را بازرسی می کنند. عضو انجمن دفاع از حقوق بشر فلسطین اضافه کرد، احمد سعدات پیوسته اعلام می کند که دولت خودگردان بر اثر فشارهای بین المللی او را زندانی کرده و این اقدام غیر قانونی است. دبیرکل جبهه خلق به حقوقدان فلسطینی گفته است که زندانبانان آمریکایی و انگلسیی بر بام زندان اریحا دستگاه پارازیت قرار دادند تا در تماسهای تلفنی او که از طریق تلفن زندان انجام می شود اختلال به وجود بیاورند. العیسه به نقل از سعدات گفت که زندانبانان، نام و هویت افرادی را که با او ملاقات دارند ثبت می کنند. احمد سعدات و سه تن از اعضای شاخه نظامی جبهه خلق در پی قتل "رحبعام زئیفی" وزیر پیشین گردشگری رژیم صهیونیستی، 15 ژانویه سال گذشته بازداشت شدند. سه تن از اعضای این جبهه در پاسخ به اقدام رژیم صهیونیستی به ترور "ابو علی مصطفی" دبیرکل پیشین جبهه خلق، 17 اکتبر 2001 زئیفی را در هتل "حیات ریجنسی" قدس به هلاکت رساندند. دادگاه عالی دولت خودگردان ، سوم ژوئن 2002 خواستار آزادی فوری احمد سعدات شد اما مسوولان دولت خودگردان به این بهانه که جان او به خطر خواهد افتاد، با آزادی او مخالفت می کنند. سعدات در پاسخ به این ادعا گفته است که خود مسوول حفظ جان خویش خواهد بود و با ادامه بازداشت در "اریحا" مخالف است. دولت خودگردان فلسطین خرداد پارسال در برابر برداشته شدن محاصره کلیسای مهد شهر بیت لحم توسط ارتش صهیونیستی و پایان دادن به محاصره یاسر عرفات دراستانداری رام الله در کرانه باختری رود اردن، سعدات را به زندان فرستاد. دولت خودگران فلسطین با طرح آمریکا و انگلیس مبنی بر بازداشت احمد سعدات و سه تن دیگر از اعضای جبهه خلق و نگهداری آنان در زندان اریحا زیر نظر زندانبانان آمریکایی وانگلیسی موافقت کرد. * 1476 ** 1417 *