# تهران، ایرنا: 30 دی 1381 برابر با 20 ژانویه 2003 مدیرکل " سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی کشورهای اسلامی ، ISESCO " با "محمد رضا عارف" معاون اول رییس جمهوری ایران دیدار و گفت و گو کرد. عارف، در این دیدار که روز دوشنبه انجام شد ، با اشاره به اشتراکات فرهنگی و ظرفیت های کشورهای اسلامی، همبستگی میان این کشورها و نقش سازمان علمی ، فرهنگی و آموزشی کشورهای اسلامی در تحکیم، تقویت و گسترش فرهنک اسلامی و ارتقاء علمی در جهان اسلام را مورد تاکید قرار داد. وی ، پیشینه درخشان کشورهای اسلامی در ارتقاء و اعتلای علوم و فنون در جهان را یادآور شد و با بیان ضرورت رسیدن مجدد به این جایگاه ، خواستار تلاش بیشتر این سازمان در استفاده بیشتر جهان اسلام از آخرین دستاوردهای علمی و فنی شد. معاون اول رییس جمهوری در این دیدار ، تقویت همکاری و تبادل تجربیات علمی میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان یادشده و لزوم تقویت توسعه علمی و مشارکت کشورهای اسلامی در اعتلای علم ، فرهنک و آموزش را ضروری دانست. عارف، همچنین گشایش دفتر منطقه ای این سازمان در تهران را در جهت تقویت روابط و فعالیت بیشتر سازمان علمی ، فرهنگی و آموزشی کشورهای اسلامی در کشورهای منطقه برای رسیدن به اهداف علمی و فرهنگی مفید ذکر کرد. "عبدالعزیز عثمان التویجری" مدیرکل سازمان علمی ، فرهنگی و آموزشی کشورهای اسلامی در این دیدار با تاکید بر نقش ممتاز جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از برنامه ها و تلاشهای علمی و فرهنگی این سازمان ، خواستار تقویت و استمرار روابط با جمهوری اسلامی ایران شد. التویجری، با اعلام برگزاری کنفرانس آتی این سازمان در تهران و همچنین همایش محیط زیست از دیدگاه اسلام، برگزاری این گونه همایشها را نشانه جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در این سازمان در توجه به اشتراکات اسلامی دانست. 1461