# مشهد، ایرنا: 14 دی 1381 برابر با 4 ژانویه 2003 جامعه انجمنهای اسلامی اصناف خراسان، با انتشار بیانیه ای، به پرداخت یارانه به احزاب اعتراض کرد و آن را اقدامی "غیر لازم، خلاف مروت و انصاف" دانست. این تشکل صنفی، با صدور بیانیه ای که یک نسخه از آن امروز (شنبه ) به "ایرنا" نمابر شد، دعوت خانه احزاب ایران اسلامی برای شرکت در سومین همایش آن با موضوع "بررسی نحوه پرداخت یارانه به احزاب" را رد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: در شرایط کنونی که نابسامانی اقتصادی ، گذران زندگی مردم را سخت و طاقت فرسا کرده و هم و غم اقشار محروم جامعه به علت عدم تامین حداقلهای زندگی، بیکاری فزاینده و ناهنجاریهای ناشی از آن، دل دلسوزان نظام را به درد آورده، اقدامی دور از انصاف است. جامعه انجمنهای اسلامی اصناف خراسان، در بیانیه خود گفته است: هزینه کردن از جیب بیت المال بویژه محرومین در این بخش، جز آه و نفرین، دعایی دیگر را بدرقه راه طراحان و صحنه گردانان آن نخواهد کرد. این تشکل ادعا کرده است که اگر کل بودجه مصوب این بخش را به حزب حاکمی داده شود که اکثریت دولت و مجلس را در اختیار خود گرفته، مخارج کلانش را جوابگو نخواهد بود. 1455/ 194